Distrikt/næring

44. Historisk godt jordbruksoppgjør
For første gang siden 2013 går inntektsgapet mellom bønder og andre grupper ned. Oppgjøret ble på 1,24 mrd. kr, og avtalen gir i gjennomsnitt 20 600 kroner per årsverk, 600 kr mer enn gjennomsnittet for øvrige grupper. KrF innfrir dermed løftet om å sikre bønder en kronemessig bedre inntektsutvikling enn andre grupper 2020.

45. Leveringsplikt på bredbånd
Gode bredbåndstjenester er viktig for å skape vekst og levende lokalsamfunn i hele landet. KrF har lenge ønsket en leveringsplikt på bredbånd og nå har regjeringen sendt et forslag om dette på høring. Forslaget innebærer at myndighetene kan pålegge en eller flere tilbydere leveringsplikt slik at alle husstander og bedrifter over hele landet får rett til grunnleggende bredbåndstjenester.

46. Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
KrF har ønsket en egen lov om god handelsskikk, og nå kommer regjeringen med denne. Denne loven skal sikre økt transparens ved gjensidig opplysningssplikt for symmetri mellom partene, og krav til skriftlighet ved inngåelse av avtaler i dagligvarebransjen. Det skal også opprettes et eget dagligvaretilsyn som skal føre tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes.

47. 350-kronersgrensen fjernes
Fra 2020 vil avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner fjernes. Dette betyr at utenlandske butikker ikke lenger vil ha avgiftsfritak og en konkurransefordel sammenliknet med norske butikker. Det vil bidra til bedre konkurransevilkår for norske butikker og er viktig for norsk næringsliv.