Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

For KrF er frivillige og ideelle foreninger og organisasjoner noe av det viktigste vi har i samfunnet. Vi mener derfor det er en viktig oppgave å lage gode vilkår for slike organisasjoner. Derfor fikk KrF innført ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner da vi satt i regjering i år 2000. Ordningen går ut på at hvis man kan vise at man gir gaver til en del ulike frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn får man trekke av disse gavene på skatten, inntil en bestemt sum. Dette gir både viktige inntekter for frivilligheten, og det gjør at folk får et mer direkte eierskap til organisasjonene når de blir stimulert til å gi til dem direkte, og ikke via skatteseddelen og staten.

Siden ordningen ble innført, har maksimalbeløpet som du får fratrekk for blitt økt flere ganger, men under de rødgrønne (Ap, Sp og SV) hadde beløpet stått stille. Siden 2005 hadde grensen vært 12 000 kroner i året. KrF vil styrke økonomien til frivilligheten enda mer, og derfor vil vi utvide grensen for hvor store gaver du får fratrekk for. Vi har skrevet i vårt program at vi vil øke grensen til 50 000 kroner for privatpersoner og 100 000 for bedrifter.

Hva har KrF gjort?

  • Budsjettforlikene med H-Frp-regjeringen for 2014 og 2015
    • Økt maksgrensen for skattefradrag fra 12 000 først til 16 800, og deretter til 20 000 kroner per år