Lenge i arbeidslivet

Dagens eldre er sprekere og mer aktive enn før, og mange ønsker å bli værende lenge i arbeidslivet. Det er både verdifullt for samfunnet og for den enkelte virksomheten å ha arbeidstakere som er litt oppe i årene. Seniorene har ofte verdifull erfaring og kunnskap som kommer godt med. KrF vil derfor stimulere til at eldre arbeidstakere kan bli stående i jobb lenger enn i dag. Det er også bra for velferdsstatens økonomiske bærekraft at folk arbeider lenger enn før.