Frivillighet og sosialt liv

Mange pensjonister ønsker å bidra i lokalsamfunnet sitt selv om de ikke lenger er i lønnet arbeid. Eldre mennesker er en stor ressurs, og vi som samfunn må legge til rette for gode arenaer for slike bidrag. Særlig innen ulike former for frivillig arbeid kan mange gjøre en stor innsats. God frivillighetspolitikk er derfor god eldrepolitikk.

Eldresentre spiller en viktig rolle i livene til mange eldre. Der finnes aktiviteter, fellesskap, ulike servicetilbud osv. Slike sentre ønsker KrF å fremheve og bevilge mer penger til.

KrF tror en viktig del av det gode liv handler om at mennesker skaper relasjoner med hverandre. Vi vet at en del eldre kjenner på ensomhet. Steder som inspirerer til møter mellom mennesker kan bidra til å forhindre at mennesker føler seg alene, både de som er frivillige og de som for eksempel får hjelp fra en frivilligsentral.

Økt samarbeid mellom eldresentre og frivilligsentraler er for eksempel positivt, også for mange eldre som selv ønsker å bidra med frivillig innsats. Ett av mange gode eksempler kan være i Vest-Agder der de på noen skoler har «lyttevenn-prosjekter» som gjør skolebarn tryggere på å lese samtidig som man bygger relasjoner og vennskap på tvers av generasjoner. Her skal våre lokalpolitikere ta initiativ til gode tiltak som de mener kan passe bra i deres lokalsamfunn. 

Gode vilkår for frivilligheten er en veldig viktig sak for KrF, og gode vilkår for frivilligheten er også god eldrepolitikk!