Engangsstønad

Du kan få engangsstønad hvis du ikke har hatt inntekt som gir deg rett til foreldrepenger. KrF vil gi  gi kvinner som ønsker å få barn selv om de ikke har opptjent rett på foreldrepenger en reell valgmulighet til faktisk å velge det. Derfor har KrF sørget for en kraftig styrking av engangsstønaden, og mer enn doblet støtten de siste årene, fra 35 000 kroner til 90 000 kroner nå.

KrF mener engangsstønaden bør økes mer og at de store forskjellene mellom foreldre i og utenfor arbeidslivet er uakseptable. Vi vil derfor erstatte dagens engangsstønad med en ordning der alle har rett til et minimum av foreldrepenger med utgangspunkt i to ganger grunnbeløpet i folketrygden (vil per 1.6.2021 utgjøre omtrent 210 000kr).