Adopsjon

Ved adopsjon må samfunnet legge til rette for mest mulig optimale oppvekstvilkår for barnet.

KrF vil

  • legge til rette for flere adopsjoner enn i dag, og forbedre og effektivisere prosedyrene ved adopsjon
  • styrke tilbudet om veiledning og oppfølging av adopterte barn
  • øke adopsjonsstøtten til 2 G