Adopsjon

Ved adopsjon må samfunnet legge til rette for mest mulig optimale oppvekstvilkår for barnet.

KrF vil

  • legge til rette for flere adopsjoner enn i dag
  • styrke tilbudet om veiledning og oppfølging av adopterte barn
  • øke adopsjonsstøtten til 2 G (dvs. 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden)

Prosedyrene ved adopsjon fra utlandet må forbedres og ta kortere tid, og det bør legges til rette for flere adopsjoner enn i dag. KrF vil at de som adopterer skal ha mulighet til å bruke kontantstøtte etter foreldrepermisjonen selv om barnet som blir adoptert er eldre enn tre år. (Vanligvis får man bare kontantstøtte for barn mellom to og tre år.)

I 2014 behandlet Stortinget en sak om endringer i adopsjonsloven. Du kan lese mer om dette, og om hvordan KrF stemte ved å lese det som står nederst på siden her.