KrF søker organisasjonssjef

KrF skal ansette en leder med ansvar for organisasjonsarbeidet. Organisasjonssjefen vil ha lederansvar for partiets 11 fylkessekretærer, øvrige fylkesansatte og ansatte i organisasjonsavdelingen. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å lede arbeidet med å videreutvikle og vitalisere KrFs arbeid regionalt og lokalt.
Seks personer sitter rundt et bord og snakker
Foto: colourbox.com

Organisasjonssjefen vil inngå i partiets ledergruppe, og rapportere direkte til generalsekretæren. Du vil ha fokus på oppfølging, videreutvikling og vitalisering av KrFs organisasjonsarbeid. Dette innebærer blant annet tett oppfølging av fylkes- og lokallag, og dermed mobilisere organisasjonens tillitsvalgte, sammen med fylkessekretærene.

Stillingen vil innebære noe reising. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Vi søker en leder som har erfaring med strategisk planlegging av organisasjonsarbeid og som kan støtte, inspirere og motivere lokale, regionale og sentrale tillitsvalgte. Et systematisk og løpende samarbeid med fylkessekretærene vil være avgjørende. Det er et mål å knytte arbeidet lokalt tettere sammen med KrFs landskontor og stortingssekretariat.

Vi søker deg med relevant erfaring, og som vil være en del av et aktivt og kreativt miljø. 

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • God samfunns- og organisasjonskompetanse
  • Erfaring fra ledelse av landsdekkende organisasjon
  • Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet
  • Evne til å jobbe systematisk, selvstendig og målrettet
  • God fremstillingsevne og kompetanse innen digitale verktøy
  • Kjennskap til KrFs organisasjon, ideologi og politikk er en fordel
  • Annen relevant kompetanse vil bli vurdert

 

Den som ansettes må kunne arbeide lojalt mot partiets verdigrunnlag.

Lønn etter avtale. Stillingen er fortrinnsvis lokalisert på partikontoret i Oslo.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær Geir Morten Nilsen, e-post: gni@krf.no,
telefon: 23 10 28 00 (sentralbord)

Søknad med CV, attester og referanser sendes gni@krf.no.

Søknadsfrist: 1. desember 2019