Ledig stilling som fylkessekretær i Trøndelag (50 – 80%)

Vil du bli del av et spennende team og gjøre en innsats for KrF? Vi skal ha ny fylkessekretær for Trøndelag fra 1. januar 2020. Dette er en selvstendig stilling der en jobber for å motivere og inspirere lag og tillitsvalgte og der en er tett knyttet til det sentrale partiapparatet.
Bryggen i Trondhjem
Foto: colourbox.com

Arbeidsoppgaver

Fylkessekretæren er navet i organisasjonen i fylket, og er også den viktigste drivkraften i valgkampene, sammen med fylkesleder. Du har det overordnede faglige og administrative ansvaret for fylkeslagene, og vil i nært samarbeid med leder følge opp fylkeslagenes vedtatte mål og strategier.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være tilrettelegging og gjennomføring av styrearbeid, konferanser og skoleringsvirksomhet, informasjonsvirksomhet, valgkamp og øvrig faglig organisasjonsarbeid. Stillingsstørrelsen er 50 - 80%

Det er inngått samarbeidsavtale med landskontoret om regnskapsføring, offentlig søknads- og rapporteringsarbeid og andre merkantile oppgaver.

Egenskaper hos søkeren

Det søkes en person med god skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode samarbeidsevner og god organisasjonsforståelse. Samtidig er det en klar fordel om en har bakgrunn og kunnskap om kommunikasjon og sosiale medier. Det er fortrinnsvis ønskelig med utdannelse på bachelornivå innenfor organisasjon, pedagogikk, politikk eller kommunikasjon/informasjon.

Relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse. Kjennskap til KrFs organisasjon, ideologi og politikk er en fordel.

 

KrF kan tilby meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendig frihet.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt mot KrFs program og verdigrunnlag. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til adm. sjef Gunnar Rein Olsen, e-post gol@krf.no, tlf. 23 10 28 00.

Søknad med CV og attester sendes Kristelig Folkeparti, på krf@krf.no

Søknadsfrist: 1. desember 2019