KrFs stortingsgruppe søker politiske rådgivere

Stortinget

Er du samfunnsengasjert og brenner for KrFs løsninger? Nå kan du bli en del av vårt team på Stortinget.

De politiske rådgiverne gir støtte til våre stortingsrepresentanter, og samarbeider tett med partiet og politisk ledelse i departementene. Som politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe er du en del av de politiske beslutningene som trekker landet i kristendemokratisk retning.

Den som får jobb hos oss kjenner norsk politikk godt, er faglig sterk og evner å sette seg raskt inn i kompliserte saker. En politisk rådgiver takler høyt tempo og stort ansvar.  God skriftlig og muntlig formidlingsevne er en forutsetning.

Vi tilbyr en krevende og spennende hverdag, i en stilling med høye krav til initiativ, arbeidskapasitet og fleksibilitet. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tillegges stor vekt. Vi søker medarbeidere med god kunnskap om det politiske systemet, fortrinnsvis med høyere utdanning.

Våre politiske rådgivere jobber med et bredt spekter av politiske saksfelt, og ansvarsområder kan variere over tid. Stortingssekretariatet har en sentral posisjon i arbeidet med politikkutvikling.

Den som ansettes må kunne arbeide i samsvar med partiets verdigrunnlag og program.

Lønn etter avtale.
Arbeidssted: Stortinget
Søknadsfrist: 1. mars 2020.

Forespørsler om stillingen kan rettes til sekretariatsleder Geir Arne Servan, tlf. 91758292 eller generalsekretær Geir Morten Nilsen gni@krf.no. Søknad med CV sendes til geir-arne.servan@stortinget.no eller til Kristelig Folkepartis stortingsgruppe v/Geir Arne Servan, Karl Johansgt. 22, 0026 Oslo

 

Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristendemokratisk ideologi. KrF har sin forankring i den kristne kulturarven, det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvar.