Søsterpartisararbeid

KrFs kristendemokratiske ideologi legger stor vekt på at fellesskapet med våre medmennesker strekker seg ut over Norges grenser. Partiet har også lang tradisjon for et sterkt internasjonal engasjement i praksis, med et stort internasjonal nettverk og samarbeider med søsterpartier på nordisk, europeisk og globalt nivå.

Kristendemokratene i Norden

KrF har kristendemokratiske søsterpartier i Sverige, Finland og Danmark. Samarbeidet gjennom Kristendemokratene i Norden (KDN) har preg av uformell kontakt mellom politikere og sekretariat i de nordiske kristendemokratiske partiene. Gjennom årlige sekretærmøter og kontaktmøter utveksles det ideer både når det gjelder politikk, organisasjonsarbeid og informasjonsarbeid.

European People's Party

European People's Party (EPP) er et samarbeid mellom kristendemokratiske og konservative partier i Europa. EPP har mer enn 70 medlemspartier fra 40 land og er den største grupperingen i Europaparlamentet. KrF er observatører i EPP, noe som gir oss mulighet til å knytte kontakt med kristendemokratiske søsterpartier i Europa.

Mer om EPP finner du ved å trykke på denne lenken www.epp.eu

Centrist Democrats International

Centrist Democrats International ble grunnlagt som Christian Democrats International i Chile i 1961. I 2005 byttet organisasjonen navn, for å gjenspeile at en del av de nåværende medlemmene ikke er rent kristendemokratiske, selv om de er nært ideologisk beslektede. Organisasjonen er i dag den nest største internasjonalen etter den sosialistiske. KrF har vært fullverdige medlem av organisasjonen siden 1981.

Mer om CDI finner du ved å trykke på denne lenken www.idc-cdi.com