Om KrFs internasjonale arbeid

KrFs kristendemokratiske ideologi legger stor vekt på at fellesskapet med våre medmennesker strekker seg ut over Norges grenser. Partiet har også lang tradisjon for et sterkt internasjonal engasjement i praksis, med et stort internasjonal nettverk og samarbeider med søsterpartier på nordisk, europeisk og globalt nivå. Vi har også et aktivt demokratiarbeid med samarbeidspartier i flere land. Spørsmål kan rettes til KrFs koordinator for det internasjonale arbeidet Evan Wilson på ewi@krf.no.

Kenya

Siden 2011 har KrF hatt et aktivt arbeid med de mest sentrale partiene i det kenyanske parlamentet. Målet med arbeidet er å bidra i deres arbeid for å styrke egen partiorganisasjon. Sterkere kenyanske partiorganisasjoner kan bidra til økt kontakt med befolkningen, også utenom valg. Det kan også veie opp for dagens situasjon der sentrale politikere i praksis er viktigere enn partiene de tilhører. KrF har mange års erfaring fra å drive partiorganisasjon i et flerpartisystem, og har derfor gjort oss lærdommer som kan komme til når partiene nå bygger sine egne organisasjoner. Kenya etablerte også et fylkesledd i 2012, her kan vi også kan komme inn med erfaring fra norsk sammenheng.

Som politikere fra ulike land har vi mange utfordringer og muligheter til felles, men mye er også forskjellig. En viktig del av arbeidet er derfor å sikre at tematikk og innhold er relevant. Arbeidet blir muliggjort ved hjelp av demokratistøtten via politiske partier, en ordning som administreres av Norad.

Under finner du tre ulike publikasjoner PDF-format (engelsk):

A guide to political party mangement in Kenya (2013) (PDF 481 kb) 

A handbook for youth participation in political parties in Kenya (2015) (PDF 241 kb)

A guide to branch management for political parties in Kenya (2018) (PDF 4,24 mb) 

Sri Lanka

Sri Lanka har en historie preget av etnisk konflikt og splittelse. Borgerkrigen som varte fra 1983 til 2009 tok livet av over 100 000 mennesker og fordrev ytterligere 800 000. Men i årene etter krigen har derimot Sri Lanka vist tydelige tegn til fremskritt innenfor demokratiutvikling og fred- og forsoningsprosesser. Noen eksempler er Sri Lankas arbeid med å reformere grunnloven i en mer demokratisk retning, samt deres tilslutning til FNs resolusjon om forsoning, ansvarliggjøring og menneskerettigheter på Sri Lanka.

I 2018 gikk KrF sammen med Oslosenteret om et samarbeid med de politiske partiene representert i det srilankiske parlamentet. Målet med samarbeidet er å bygge kapasitet hos srilankiske partier rundt konsensus og koalisjonsbygging. Her kan KrF bidra med viktig kunnskap og kompetanse fra konsensusbygging på Stortinget.

Vest-Balkan

Vest-Balkan-regionen består av Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Serbia, Nord-Makedonia og Montenegro. Disse landene er fortsatt preget av den etniske koflikten som rammet området på 1990-tallet. Forsatt appellerer mange av de styrende partier først og fremst til etniske majoriteter, mens minoritetene blir undertrykket. Etter mange år med stigmatisering av separatisme, finnes det i dag en økende fare for løsrivelse av små territorier fra statene de er en del av.

KrF har hatt kontakt med partier i Balkan-regionen siden tidlig på 2000-tallet. Særlig i Bosnia-Hercegovina har KrF vært engasjert, og har bidratt til oppbygging av demokratiske strukturer i landets kristendemokratisk parti. I de senere årene har KrF bidratt til å styrke kapasiteten innenfor politikkutvikling hos unge politikere fra hele regionen. I 2018 ble KrF og Høyre spurt om å bidra til et prosjekt i regi av National Democratic Institute. Her bidrar vi med vår erfaring fra å drive politiske partier i Norge, samt fra samarbeid på tvers av partier for å finne politiske løsninger.

Kristendemokratene i Norden

KrF har kristendemokratiske søsterpartier i Sverige, Finland og Danmark. Samarbeidet gjennom Kristendemokratene i Norden (KDN) har preg av uformell kontakt mellom politikere og sekretariat i de nordiske kristendemokratiske partiene. Gjennom årlige sekretærmøter og kontaktmøter utveksles det ideer både når det gjelder politikk, organisasjonsarbeid og informasjonsarbeid.

European People's Party

European People's Party (EPP) er et samarbeid mellom kristendemokratiske og konservative partier i Europa. EPP har mer enn 70 medlemspartier fra 40 land og er den største grupperingen i Europaparlamentet. KrF er observatører i EPP, noe som gir oss mulighet til å knytte kontakt med kristendemokratiske søsterpartier i Europa.

Mer om EPP finner du ved å trykke på denne lenken www.epp.eu

Centrist Democrats International

Centrist Democrats International ble grunnlagt som Christian Democrats International i Chile i 1961. I 2005 byttet organisasjonen navn, for å gjenspeile at en del av de nåværende medlemmene ikke er rent kristendemokratiske, selv om de er nært ideologisk beslektede. Organisasjonen er i dag den nest største internasjonalen etter den sosialistiske. KrF har vært fullverdige medlem av organisasjonen siden 1981.

Mer om CDI finner du ved å trykke på denne lenken www.idc-cdi.com