20.11.2018 19:15 Tilbake til nyheter

Kurs og informasjonsarbeid

Er du en av KrFs internasjonalt ansvarlige i ditt fylke? Her finner du informasjon om din rolle og noen tips til hvordan du kan arrangere aktiviteter lokalt.
Illustrasjon med FNs bærekraftsmål
I 2018 fokuserer KrF på implementeringen av FNs bærekraftsmål.

KrF har internasjonalt ansvarlige i de fleste landets fylker som skal sette utviklingsspørsmål på dagsorden lokalt. Ta kontakt med fylkesstyret i ditt fylke dersom du vil vite mer om hvordan du kan bidra til mer fokus på utviklingspolitikk på ditt hjemsted.

Rollen som internasjonalt ansvarlig

Som internasjonalt ansvarlig i ditt fylke vil hovedoppgaven din være å sette internasjonale spørsmål på dagsorden i KrFs lokale partiorganisasjon. I KrF ønsker vi å øke engasjement og kunnskap om internasjonal rettferdighet og utviklingspolitikk i hele landet. Dette gjøres hovedsakelig ved å gjennomføre regionale kunnskapsbyggende aktiviteter for KrF-medlemmer i ditt fylke. 

I 2018 er temafokus for det internasjonale arbeidet implementering av FNs bærekraftsmålene i Norge. Vi oppfordrer hvert fylke til å arrangere én lokal aktivitet med dette som hovedtema. Pådriveren for denne aktiviteten er internasjonalt ansvarlige, men fylkesstyret bør stå ansvarlig for aktiviteten.


Som internasjonalt ansvarlig har du ansvar for følgende:

  • Koordinering og gjennomføring av et lokalt kurs om årets temafokus
  • Sette internasjonale spørsmål på dagsorden i ditt fylke
  • Kommunikasjon med KrFs prosjektkoordinator

Noen nettsider internasjonalt ansvarlige og andre kan bruke som ressurs i arbeid med internasjonal rettferdighet er global.nofn.nororg.no og bistandsaktuelt.no.

 

KrF søker jevnlig informasjonsmidler fra Norad som finansierer ulike informasjonstiltak. Det arrangeres lokale møter rundt om i landet med fokus på sentrale og aktuelle nord/sør-spørsmål. Tematikken settes også på dagsorden i ulike sentrale konferanser og seminarer, og det blir satt fokus på temaet i KrFs medlemsmagasin Idé. Hvert år arrangeres det også en utviklingspolitisk konferanse.