28.09.2016 08:12 Tilbake til nyheter

KrFs utviklingsmelding: Veivalg er verdivalg

- KrF har alltid stått på de fattiges side. Helt siden vi tok initiativ til å få på plass Norges første utviklingsminister i 1983 har fattigdomsfokus og nødvendigheten av å løfte blikket utover våre landegrenser vært en del av KrFs DNA, sier Knut Arild Hareide. KrF lanserte høsten 2016 sin egen utviklingsmelding.
Hareide, Johnson og Henriksbø presenterer Utviklingsmeldingen 2016

Meldingen fokuserer på de store politikkområdene som påvirker utviklingslandene utover «bare» bistanden, enten det gjelder Statens Pensjonsfonds disponeringer eller skatteparadiser.

- Det er behov for en ny retning for norsk utviklingspolitikk, sier Hareide. Norge bør ikke gi med den ene hånden og ta med den andre. Samtidig foreslår vi store reformer i norsk bistandspolitikk.

Sammen med Hilde Frafjord Johnson og leder av KrFs internasjonale utvalg Sturla Henriksbø, påpeker han at det er nødvendig med nye grep som skal sikre langsiktighet, forutsigbarhet og en forsterket fattigdomsorientering. Gjennom tverrpolitisk enighet om en overordnet bistandsnøkkel kan vilkårlighet i prioriteringene unngås.

- Vi foreslår at store tematiske satsinger bl.a. for utdanning, helse og næringsutvikling forankres i flerårige avtaler i Stortinget. Samtidig er vi tydelige på at fattigdomsbekjempelse og ikke norske egeninteresser skal være styrende for arbeidet med å bistå sårbare stater.

- Det bør være slike verdivalg som styrer veivalgene i utviklingspolitikken, understreker Hareide.

Flere har skrevet om meldingen da den kom. Noen av artiklene og kommentarene er samlet her:

 

Utviklingsmeldingen til nedlasting (pdf 7,07 MB) 

Du kan også trykke på bildet under, og lese den på skjerm

Vedlegg