04.12.2018 13:48 Tilbake til nyheter

Parliamentarikere fra Sri Lanka på studieopphold i Norge

Konsensus og koalisjonsbygging sto på programmet da 15 sri lankiske parlamentarikere besøkte Oslo, i forbindelse med KrFs nystartede demokratiprosjekt.
Den srilankiske delegasjonen på stortingsbesøk sammen med styreleder for Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Den srilankiske delegasjonen på stortingsbesøk sammen med styreleder for Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

Den politiske situasjonen i Sri Lanka tok en ny retning i 2015, etter at parlamentets to største partier gikk sammen om en samlingsregjering. Dette var landets første – og viste en viktig retning etter flere tiår preget av konflikt og splittelse mellom singaleserne og tamilene. Det at de politiske konkurrentene United National Party og Sri Lankan Freedom Party ville regjere sammen var et tegn på unntakstilstand; politisk uenighet måtte settes til side til fordel for nasjonens interesse. Viktigst av alt var det å reformere grunnloven slik at borgerkrigen aldri kunne gjenta seg.

Tre år senere står denne koalisjonen overfor store utfordringer, og per dags dato fremstår den som klart splittet. Noen av vanskelighetene har kommet rundt samarbeid på ledernivå, og andre har vært på bakgrunn av ren, politisk uenighet. KrF’s nyoppstartede arbeid med konsensus og koalisjonsbygging i Sri Lankas parlament er derfor svært relevant for tidens utfordringer. Med støtte fra Norad, og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad i spissen, besøkte 15 parlamentarikere Oslo i oktober, etter ønske fra Sri Lankas speaker.

Viktigheten av å løfte frem ungdom og kvinner i politikken

De 15 parlamentarikerne innledet uken med besøk til både Stortinget, Rådhuset og Utenriksdepartementet. Spesielt møtet med varaordfører fra Arbeiderpartiet, Khamshajiny Gunaratnam, viste seg interessant for deltakerne, der hun både tok opp norske utfordringer, i form av sosial ulikhet og tilhørighet, og sitt eget syn på utfordringene på Sri Lanka. Gunaratnam er selv av sri lankisk opprinnelse, og understreket spesielt nødvendigheten av å løfte frem ungdom og kvinner i den politiske offentligheten:

- Sri lankisk politikk er nødt til å være representativt for befolkningen, og alle stemmer trenger å bli hørt. Stemmer som ikke lyttes til kan bli til voldelige stemmer.

Samarbeid på tvers av partilinjer

Et panel bestående av tidligere regjeringspartnere, Kjell Magne Bondevik, Per Kristian Foss og Knut Vollebæk, var tirsdag hentet inn for å dele sine erfaringer med samarbeid på tvers av partilinjer. Bondevik innledet med et historisk perspektiv til norsk koalisjonstradisjon, men som regjeringens leder løftet han spesielt frem det mellommenneskelige, og hvordan relasjonen mellom de forskjellige partienes representanter er helt essensielle for å bygge tillit og få på plass en vellykket koalisjon.

Foss og Vollebæk, som henholdsvis finansminister og utenriksminister i hver sin regjering, pekte på viktigheten av stabilitet på visse politikkområder, herunder både skattesystemet og utenrikspolitikken, på tross av stadig nye regjeringskonstellasjoner.

Bjarte Tørå, tidligere internasjonal sekretær i KrF og nå seniorrådgiver ved Oslosenteret, tok koalisjonstemaet videre i en påfølgende workshop, der deltakerne fra Sri Lanka ble introdusert for ulike strukturer og prosedyrer under. Mange fra den srilankiske delegasjonen oppga at de fikk stor utbytte fra denne delen av programmet.

Delegasjonen på en workshop med seniorrådgiver ved Oslosenteret, Bjarte Tørå
På bildet over er delegasjonen under workshop med Bjarte Tørå, seniorrådgiver ved Oslosenteret 

Religion som et verktøy for konsensusbygging

Onsdagen ble tilbrakt på Stortinget, der Kjell Ingolf Ropstad og Abid Raja innledet, før Ed Brown og Liv Hernæs Kvanvig, fra henholdsvis Stefanusalliansen og Helsingforskomiteen, startet diskusjonen om religionsfrihet og relasjonen mellom majoritets- og minoritetsgrupper i et samfunn.

For et multireligiøst land som Sri Lanka var dette et svært aktuelt tema, og det utviklet seg en interessant diskusjon rundt bordet:

- Vi må fortsette å jobbe for religionsfrihet og toleranse, slik at freden kan bevares. Det vil alltid være mindre hendelser og spenninger, men dette må vi lære oss å takle, avsluttet Brown.

KrFs stortingsrepresentant Steinar Reitan forteller delegasjonen om Norges næringspolitikk

Politisk samarbeid lokalt

Mot slutten av uken fikk deltakerne besøke Fredrikstad KrF, for å lære om konsensusbygging på lokalpolitisk nivå. Her fikk de treffe både fylkesordfører Ole Haabeth, samt lokalpolitikere fra Fredrikstad KrF.

Alt i alt ble det et lærerikt besøk – både for deltakere og bidragsytere – der relasjonen mellom norske og srilankiske parlamentarikere ble styrket og deltakerne kunne ta med seg verdifull lærdom om konsensuskultur og koalisjonsbygging hjem til Sri Lanka. KrF kommer til å følge deltakerne tett fremover, og bidra til at erfaringene fra studieturen tas i bruk i det daglige arbeidet i parlamentet.

Du kan lese mer om KrFs internasjonale arbeid ved å trykke på denne lenken