Internasjonalt arbeid

KrF jobber med internasjonale spørsmål på flere plan. Både gjennom politiske prosesser om utenriks- og utviklingspolitikk, intern kursvirksomhet og samarbeid med partier i andre land.  Her finner du kontaktinformasjon
Illustrasjon av jordklode med teksten "en felles verden"

Evan Wilson, Prosjektkoordinator
974 32 725
ewi@krf.no

Julie Aanensen, Prosjektkoordinator
454 37 354
jaa@krf.no

KrF har også et fast internasjonalt utvalg, nedsatt av sentralstyret, som du kan lese mer om her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------