Demokratiprosjekter

KrF har et aktivt demokratiarbeid med samarbeidspartier i flere land, der vi, som en nøytral og upartisk aktør, jobber med partier i både opposisjon og posisjon. Vi legger til rette for kunnskap- og erfaringsutveksling mellom KrF og partier som etterspør dette. Vårt mål er å bidra til mer demokratiske prosesser, slik at partiene vi samarbeider med kan ta beslutninger basert på et større mangfold av informasjon. Spørsmål om KrFs demokratiprosjekter kan rettes til koordinatoren for det internasjonale arbeidet, Evan Wilson, på ewi@krf.no.

Kenya

Siden 2011 har KrF hatt et aktivt arbeid med de mest sentrale partiene i det kenyanske parlamentet. Målet med arbeidet er å bidra til styrkede partiorganisasjoner, som igjen kan bidra til økt kontakt med befolkningen, også utenom valg. Det kan også veie opp for dagens situasjon der sentrale politikere i praksis er viktigere enn partiene de tilhører. KrF har mange års erfaring fra å drive partiorganisasjon i et flerpartisystem, og har derfor kunnskap og erfaring som kan komme godt med når partiene nå bygger sine egne organisasjoner. Kenya etablerte også et fylkesledd i 2012, her kan vi også kan komme inn med erfaring fra norsk sammenheng.

Som politikere fra ulike land har vi mange utfordringer og muligheter til felles, men mye er også forskjellig. En viktig del av arbeidet er derfor å sikre at tematikk og innhold er relevant. Arbeidet blir muliggjort ved hjelp av demokratistøtten via politiske partier, en ordning som administreres av Norad.

Prosjektet har også en ungdomssatsing som drives av KrFU i samarbeid med Unge Venstre og Unge Høyre. De tre norske ungdomspartiene jobber sammen kenyanske ungdomspolitikere for å styrke ungdoms representasjon i landet.

KrFs nåværende prosjekt gjelder fra 2020 - 2024.

Under finner du tre ulike publikasjoner som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet (engelsk):


A guide to political party mangement in Kenya (2013) (PDF 481 kb) 

A handbook for youth participation in political parties in Kenya (2015) (PDF 241 kb)

A guide to branch management for political parties in Kenya (2018) (PDF 4,24 mb) 

Etiopia

Etiopia er et land i en overgangsfase fra en de facto ettpartistat til et flerpartisystem. Landets statsminister, Abiy Ahmed, har innført en rekke reformer som har beveget Etiopia i en mer demokratisk retning og utviklingen fortsetter i raskt tempo. Blant annet har han løslatt tusenvis av politiske fanger, skapt fred med nabolandet Eritrea, påbegynt en ommfattende reform av valglovgivningen, og utpekt en regjering bestående av 50% kvinner og 50% menn.

Men Etiopia har fortsatt mange utfordringer foran seg. Flere tiår med et politisk system basert på etnisitet har ført til at de etniske motsetningene er skarpere enn noen gang. Hvis landet skal lykkes med sin demokratiske utvikling må etiopere fra alle folkegrupper delta i prosessen, uavhenging av sin religion, politiske tilhørighet, alder eller kjønn.

Fra 2020-2024 skal KrF, i samarbeid National Democratic Institute, jobbe med politiske partier i Etiopia for å styrke kvinners og ungdoms deltakelse i partiene. Prosjektet er finasiert med støtte fra Norad.

Vest-Balkan

Vest-Balkan-regionen består av Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Serbia, Nord-Makedonia og Montenegro. Disse landene er fortsatt preget av den etniske konflikten som rammet området på 1990-tallet. Forsatt appellerer mange av de styrende partiene først og fremst til etniske majoriteter, mens minoritetene blir undertrykket. Etter mange år med stigmatisering av separatisme, finnes det i dag en økende fare for løsrivelse av små territorier fra statene de er en del av.

KrF har hatt kontakt med partier i Balkan-regionen siden tidlig på 2000-tallet. Særlig i Bosnia-Hercegovina har KrF vært engasjert, og har bidratt til oppbygging av demokratiske strukturer i landets kristendemokratiske parti. I de senere årene har KrF bidratt til å styrke kapasiteten innen politikkutvikling hos unge politikere fra hele regionen. I 2018 ble KrF og Høyre spurt om å bidra til et prosjekt i regi av National Democratic Institute. Her bidrar vi med vår erfaring fra å drive politiske partier i Norge, samt fra samarbeid på tvers av partier for å finne politiske løsninger.

Libanon

Libanon har et unikt politisk system, der representasjon og matfordeling baseres på religiøs tilhørighet. Til tross for at landet har blant de best fungerende demokratiene i regionen sliter de med store problemer knyttet til blant annet korrupsjon og nepotisme. Dette skaper skarpe skiller mellom de politiske partiene, som smitter over på ungdomspartiene. Det er i dag liten grad av samarbeid og dialog mellom ungdomspartiene, som gjør at landets politiske ungdomsstemme regnes som særlig svak.

Samtlige norske ungdomspartier gikk i 2019 sammen om å opprette et flerpartiforum for libanesiske ungdomspartier, der koalisjonsbygging, politikkutvikling og politisk kommunikasjon står på agendaen. Seks libanesiske ungdomspartier er i dag delaktige i forumet, som starter opp for fullt i 2020.