19.12.2016 14:29 Tilbake til nyheter

Om statsbudsjettet og KrF Kvinner

- Av de fem saksområdene som vi prioriterte, er tre kommet ut med betydelig budsjettøkning på områder for barn og familie, skriver leder i KrF Kvinner Ann Kathrine Skjørshammer i et innlegg.

Kristelig Folkepartis Kvinner er godt fornøyd med statsbudsjettet og resultatet av de innspillene vi løftet inn til partiet.  Og vi hadde dyktige forhandlere som løftet frem partiets politikk, avverget regjeringskrise og fikk til gode resultater innenfor familie og barn, klima, næringsutvikling og distrikt.

Av de fem saksområdene som vi prioriterte, er tre kommet ut med betydelig budsjettøkning på områder for barn og familie.  Det gjelder øking av engangsstønaden ved fødsel med 25% for foreldre som ikke har abeidslivtilknytning til kr. 61.120; kontantstøtten økes med kr. 1500 til kr. 7500 per måned; økt kvalitet og bemanning i barnehagene med helårsvirkning på over 400 mill. kr.           

I tillegg må fremheves bevilgningene som gir et viktig løft for volds- og overgrepsutsatte barn på mer enn 150 mill. kr. fordelt på flere områder som blant annet Statens Barnehus, flere etterforskere og avhørere, styrking av Kripos, samt ulike tiltak mot vold og overgrep.

Og KrF Kvinner vil fortsatt arbeide mot en visjon om nulltoleranse for vold mot barn.  Vold mot kvinner og barn og forøvrig også i nære relasjoner er både en personlig og kulturell svikt som ikke kan tolereres.

 

Ann Kathrine Skjørshammer, leder