23.10.2018 11:05 Tilbake til nyheter

Nei til bruk av voldekt og seksualisert vold som bevisst våpen i krig – hurra for fredsprisen 2018!

KrF Kvinner roper hurra for nobelprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege – vi er glad for det fokuset de har klart å sette på bruk av misbruk av kvinnekroppen som våpen i krig og konflikt!

Dessverre er kvinner utsatt for vold både i krig og fred. Likevel er det slik at kvinner og jenters risiko for å bli utsatt for voldtekt og andre former for seksualisert misbruk øker dramatisk i krig og konflikter. Det har lenge vært en motstand mot å anerkjenne at seksualisert vold og voldtekt ikke bare er et tilfeldig utslag, men nettopp benyttes for å svekke den andre parten i en krig.

KrF Kvinner mener at det er totalt uakseptabelt at seksualisert vold og lemlestelse av kvinnekroppen brukes som en systematisk krigsstrategi mot motparten i konflikt eller krig. Utenriksministeren bør jobbe for at dette blir anerkjent også internasjonalt.