23.10.2018 11:06 Tilbake til nyheter

Nå må vi få familiedomstoler på plass!

KrF Kvinner mener at regjeringen nå må komme med det konkrete forslaget om egen familiedomstol, som ble anbefalt fra Graver-utvalget i 2017 og som Venstre fikk inn i Jeløya-erklæringen i januar!
dommerhammer

I dag behandles saker vedrørende barn både i fylkesnemdene når det gjelder barnevernet, mens foreldretvister og straffesaker som involverer barn går for domstolene. Dette skillet bør oppheves og alle saker med barn bør gå for egne tingretter, som må ha særskilt juridisk barnefaglig kompetanse.

Disse domstolene bør i tillegg ha med seg psykologer og familieterapeuter i tverrfaglig team. Dette vil øke befolkningens tillit til barnevernet, da domstolene oppfattes som tydelig uavhengige.

I tillegg bør det utredes tiltak for å sikre at det gis tilskudd slik at ikke økonomi gjør det vanskelig å fremme saker for den nye familiedomstolen.