23.10.2018 11:04 Tilbake til nyheter

Nå kan 6-åringene få leken tilbake!

I 1997 gikk de første 6-åringene inn skoleporten for å lære, men for en stor del gjennom lek og fysisk aktivitet. Nå har det gått 20 år og tidlig skolestart gjelder for alle – men noe har forandret seg i skolen!
Elever og lærer i klasserom

I dagens skole øves det på å sitte stille og leken har måttet vike for mer kunnskapsintensiv læring – dette passer ikke for alle 5 og 6 åringer. Hvilke virkninger denne skolehverdagen har hatt for disse elevene er det flott at skal evalueres og vi må få en tydelig tilbakemelding.

Ved innføringen av tidlig skolestart skulle det f.eks være to lærere i klasser med mer enn 18 elever, noe som ble fjernet ved lærernormen på 2000-tallet og endringer i læreplanen. Dette førte til at uteskolen og leken nesten forsvant og endret hele innholdet i skolen og overgangen fra barnehage for de minste.

Fra høsten 2018 har KrF fikk gjennomslag for en statlig lærernorm som gir flere lærere fra 1. – 4. klasse. Nå må skolen benytte anledningen til å gi fremtidige kull med 5 og 6-åringer mer lek og fysisk aktivitet – slik intensjonen var da 6-åringene ble tatt inn i skolen. Kompetansemidler må avsettes til dette.