23.10.2018 12:15 Tilbake til nyheter

KrF Kvinners sentralstyre

På landsmøtet oktober 2018 ble det valgt nytt sentralstyre. Ann-Kathrine Skjørshammer gikk av som leder, og ny leder ble Oddbjørg Minos. Oversikt over hele styret finner du her.
Sentralstyret i KrFK

Leder: Oddbjørg Ingeline Minos -epost: odimi@mattilsynet.no tlf: 99004117
1. Nestleder: Turid T Håland - epost: turid.haaland@gmail.com tlf: 48998906
2.Nestleder: Astri Wessel - epost: astri.wessel@gmail.com tlf: 90017710

Styremedlemmer:
1. Randi Birkeland - epost: rkbirkeland@gmail.com tlf: 95103767
2.Anne Karine Gramen- epost: agrame@online.no tlf:92803568
3. Karin Goa Seljebu - epost: karin@seljebu.no tlf:91173176
4. Jorunn Alme Høines-epost: jorunnhoines@gmail.com tlf: 94247954


1. Vara: Kari Anne Karlsen e-post karianne.klausstrand@gmail.com 48038067
2. Vara: Bente Groven Syversen e-post: bente.groven-syversen@skatteetaten.no tlf: 45006097
3. Vara: Guri Tysse e-post: gutyss@online.no tlf 90752648.
 4. Vara: Åse Wisløff Nilssen e-post: ase.wisloff.nilssen@hotmail.com tlf: 41555724