30.01.2019 16:00 Tilbake til nyheter

KrF kvinners mentorprogram

På landskonferansen til KrF holdt KrF Kvinner et seminar og presenterte sitt nye mentorprogram. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan som har erfaringer som mentor, ble intervjuet av KrFKvinners leder Oddbjørg Minos. Her fikk lytterne høre om hvordan det er å være mentor og gode råd. Deretter introduserte 2. nestleder Astri Wessel mentorordningen og planene fremover. Det ble en god runde om hva mentoring er, hva som er viktig for en mentor og hvem som kan ta imot mentoring.
KrF kvinner på stand på landskonferansen. Turid T Håland, Oddbjørg Minos, Astri Wessel og Randi Birkeland
KrF kvinner på landskonferansen: Turid T Håland , Oddbjørg Minos, Astri Wessel , Anne Karine Gramen og Randi Birkeland

Omlag 20 personer lyttet interessert, og flere skrev seg på liste for å bli mentor eller ta imot mentoring. KrF Kvinner satser på kurs for mentorer høsten 2019 og vil gi nyvalgte representanter tilbud om mentoring i 2020. Faglig leder for mentorprogrammet er Jorunn Høybråten. Tror du at mentoring kan være noe for deg? Ta kontakt med KrfKvinner for mer informasjon. krfk@krf.no