17.02.2020 13:04 Tilbake til nyheter

KrF Kvinner i front for barnas beste

Barnas beste må også gjelde de norske barna i Syria, mener KrF Kvinner, og ber om at regjeringen sier tydelig at de har et felles overordnet mål om å hente hjem alle norske barn og deres mødre fra Syria snarest, før det blir umulig.
Ine Eriksen Søreide og Geir Jørgen Bekkevold
KrF Kvinner på KrFs landskonferanse

Tekst: KrF Kvinner

Sentralstyret i KrF Kvinner møttes i april på KrFs landsmøte og ble raskt enige om at situasjonen for de norske barna i Syria er så prekær at problematikken måtte tas opp på kvinnekonferansen 2019.

Blant innlederne var utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge og Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

- Dette er våre barn som må hentes til Norge med sine mødre. Mødrene må bli straffeforfulgt her. KrF i regjering må hjelpe de svake og sårbare, sier leder i KrF Kvinner, Oddbjørg Minos.

- Vi hadde håpet at alle norske barn ville være ute av flyktningeleirene i oktober. Det skjedde ikke. Det er dessverre fortsatt en svært alvorlig og krevende situasjon for de norske barna i Syria. De humanitære forholdene er forverret, og mange lever med overhengende fare for liv og helse, sier Minos.

Geir Jørgen Bekkevold deltok i en samtale med utenriksministeren og KrF Kvinners leder om situasjonen for de norske barna i Syria.

- Vi fikk forsikring om at regjeringen jobber i høygir for å få på plass en løsning, men det kom tydelig fram av forsamlingen at det i KrF Kvinner råder en stor utålmodighet. Det er bra! sier Bekkevold.

Kvinnekonferansen var nemlig meget tydelig på at det må være hele regjeringens politikk at de norske barna med mødrene skal få komme til Norge. Regjeringen må være tydeligere på sine overordnede målsettinger til Syriabarna. Det var en utålmodighet for å få barna og mødrene hjem snarest mulig: Barnets beste må også gjelde disse barna.

Uholdbar situasjon i flyktningleirene

Redd Barna fortalte om det krevende arbeidet i flere flyktningeleirer i Syria. De gir mat og gir barna undervisning og håp, men forholdene forverres stadig og hjelpeorganisasjoner trekker seg ut pga sikkerhetssituasjonen i området. Norsk etterretning er svært bekymret over den uoversiktlige situasjonen, og det er barna som lider.

Monica Sydgård siterte Zeinab på 12 år: - Vi har glemt alt vi har lært. Nå vet vi ikke om annet enn krig og konflikt.

Barna opplever ubeskrivelige traumer. De er fanger, syke, underernærte og deprimerte. Noen blir aggressive, noen blir passive, noen blir sengevætere og andre mister språket. Barna bør ikke skilles fra mødrene, å bli fratatt sin eneste omsorgsperson. Det vil være å påføre nok et traume. I Norge har vi et straffesystem som kan straffeforfølge mødrene, sa Sydgård.

Hva er barnets beste?

Barnets beste er et begrep som blir tatt fram i ulike sammenhenger. Men hva betyr et egentlig?

UNICEF redegjorde om barnets beste i artikkel 3 i FNs Barnekonvensjon. Norge har ratifisert FNs konvensjon og har fulgt dette opp i norsk lovgivning. Men rapporter viser at Norge kan være vage på dette punktet og la andre forhold enn barnets beste få førsteprioritet i noen sammenhenger.

- Derfor er det viktig at KrF Kvinner og andre har fokus på dette og avslører når barns rettigheter ikke blir respektert, sa generalsekretær Camilla Viken.

Bekkevold snakket om barna som vokser opp i fattigdom. Gråsonebarna, kalte ham dem, de som ofte går under radaren, og som bruker alt av krefter på å skjule foreldrenes fattigdom. Som takker nei til bursdagsinnbydelser, fritidsaktiviteter fordi de vet at mor og far blir lei seg når de er nødt til å si nei fordi de ikke har råd til å si ja. Barn som har med falske matpakker på skolen, for å skjule for de andre at det ikke var mat nok til å ha med matpakke denne dagen heller.

- Dette er barn som finnes i vårt land. Vi ser dem bare ikke. De går under radaren, men de må ses. KrF som ønsker å ha en politikk for de som først og fremst trenger politikk må være i front her, understreket Bekkevold.