17.09.2018 17:02 Tilbake til nyheter

Gutteklubben «Grei» er fortsatt aktiv!

Telenor går med ryggen inn i fremtiden i forhold til kvinner! Sentralstyret i KrF Kvinner er skuffet over Telenor og ber regjeringen komme med virkemidler for å øke stillingsandelen av kvinnelige ledere i næringslivet.
kjønnssymboler

KrF Kvinner fremholder at rapportering om likestilling og kjønnsbalanse tilbakeføres som krav i  selskapenes årsmeldinger.  Det bør innføres krav om å rapportere om rekrutteringsarbeidet i bedriften for å rette opp kjønnsrepresentasjonen i lederstillinger.  Likeledes bør man innføre krav om rapportering på lønnsforskjeller i forhold til likelønn i bedrifter med mer enn 25 ansatte etter modell fra Island.

Uten å gå inn i situasjonen om avtroppende konserndirektør Berit Svendsen ble presset ut eller ikke, er det et faktum at hennes stilling ble etterfulgt av to menn.  Telenor har nå to kvinnelige konserndirektører av totalt ni, det vil si 27%. 

Telenor må øke andelen kvinner i toppledelsen.      

Det er ikke nok at konsernsjefen er enig i at situasjonen er for dårlig, men det må følges opp med resultater.  Hvis man ikke evner å bedre dette, bør man kaste inn håndkleet.  Slik det er nå, synes det som om kvinner har liten fremtid i Telenor.

Man kan undres over at de jevnlige signalene fra politikere og kvinneorganisasjoner om flere kvinner i toppledelsen i norsk næringsliv ikke fører til resultater. Cores toppledertermomenter viser at 78% av toppledelsen i de 200 største norske selskapene er menn.  Dette holder ikke i likestillingslandet Norge.  Det må arbeides aktivt med å rekruttere og gi kvinner muligheter til å arbeide seg oppover i ledelsen i selskapene.

Ønsket om flere kvinner inn i lederstillinger i næringslivet handler om å utnytte det mangfoldet som kvinner representerer.  Bedriftene går glipp av både erfaring, kunnskap og kreativitet når en stor gruppe av våre menneskelige ressurser holdes utenfor.

Er det bøter som må til for å bedre situasjonen?