11.01.2017 14:58 Tilbake til nyheter

Eggdonasjon bør ikke tillates

KrF Kvinner mener at bioteknologiloven ikke bør endres og åpne for eggdonasjon, uttalter sentralstyret i KrF Kvinner.
CIMG1988

Eggdonasjon bør ikke tillates - uttaler sentralstyret i KrF Kvinner

KrF Kvinner mener at bioteknologiloven ikke bør endres og åpne for eggdonasjon. Dette danner grunnlaget for kjøp og salg av barn, surrogati og fjerner tilknytningen mellom barnet og dets biologiske mor. Barnets rettigheter settes dermed til side og muligheten for å kjenne sitt biologiske opphav og egen identitet reduseres.

Etiske spørsmål i forbindelse med begynnelse og avslutning av livet er stadig mer aktuelle i den nasjonale debatten frem mot stortingsvalget 2017.

KrF kvinner understreker viktigheten av å ivareta menneskeverdet i alle livets faser.