11.12.2018 15:23 Tilbake til nyheter

Kontakt oss

Svein Iversen er fylkesleder i Troms og Finnmark KrF
Svein Iversen, fylkesleder  i Troms og Finnmark

Svein Iversen, fylkesleder Tlf 907 94 280 svein@betania-alta.no

Gerd Hetland Ege, 1. nestleder Tlf 907 36 916 gerd.ege@nordtroms.net

Heidi A. Lunde, 2. nestleder Tlf 470 29 276 aarmol@online.no

Otto Strand, landsstyremedlem og styremedlem for Troms og Finnmark Tlf 416 59 506 otto.strand@hotmail.com

Ane Marthe Sani, fylkesråd Tlf 957 05 493 Ane-Marthe.Sani@tromsfylke.no

Widar Skogan, leder for Fylkestinget Tlf 416 83 718 widar.skogan@tromsfylke.no

Nils Einar Samuelsen Tlf 905 61 332 nils.samuelsen@tromsfylke.no

Liv-Grete Karlstrøm, fylkessekretær Tlf 952 03 231 lka@krf.no