11.12.2018 15:23 Tilbake til nyheter

Kontakt oss

Svein Iversen er fylkesleder i Troms og Finnmark KrF
Svein Iversen, fylkesleder  i Troms og Finnmark

Svein Iversen, fylkesleder Tlf 907 94 280 svein@betania-alta.no

Ane Marthe Sani, 1. nestleder og fylkesråd Tlf 957 05 493 Ane-Marthe.Sani@tromsfylke.no

Ellen Birgitta Johansen, 2 nestleder. Tlf. 91168352 ellenbirgitta@hotmail.com

Nils Einar Samuelsen, leder for fylkestinget Tlf 905 61 332 nils.samuelsen@tromsfylke.no

Widar Skogan, statssekretær

Liv-Grete Karlstrøm, fylkessekretær Tlf 952 03 231 lka@krf.no

 

Svein Iversen og Ane Marthe Sani møter i KrFs landsstyre