Kalender

August 2019

07.08.2019 - 09:00

Bussturne i Rogaland

08.08.2019 - 09:00

Bussturne i Rogaland

09.08.2019 - 09:00

Bussturne i Rogaland

19.08.2019 - 17:00

Fylkesstyremøte

19.08.2019 - 17:00

AU-møte

30.08.2019 - 11:00

Seniorsamling - politisk møte

Ingen flere hendelser i august.
Neste måned