Kalender

April 2019

08.04.2019 - 17:00

Valgkampkurs Haugalandet

-KrFs ideologi
-Praktisk gjennomføring
-Rekruttering av valgkampmedarbeidere

10.04.2019 - 17:00

Fylkesstyremøte

24.04.2019 - 17:00

Valgkampkurs Stavanger

-KrFs ideologi
-Praktisk gjennomføring
-Rekkruttering av valgkampmedarbeidere

Ingen flere hendelser i april.
Neste måned