Kalender

Oktober 2020

30.09.2020 - 19:00

AU regionvis møte med lokallagene på Haugalandet

12.10.2020 - 17:00

Møte mellom AU og fylkestingsgruppa

12.10.2020 - 17:00

AU-møte

19.10.2020 - 17:00

Gruppemøte før fylkesting

Gruppemøte før fylkesting 20. oktober

20.10.2020 - 09:00

Fylkestinget

Rogaland fylkesting avholder ordinært møte, les sakspapirene til møte HER

23.10.2020 - 17:00

Høstkonferanse sammen med Agder

24.10.2020 - 09:00

Høstkonferanse sammen med Agder

29.10.2020 - 15:00

Gruppemøte før fylkesutvalg

Gruppemøte før fylkesutvalg 3. november

Ingen flere hendelser i oktober.
Neste måned