Politisk program på nynorsk

Nynorsk versjon kommer.