08.05.2019 14:18 Tilbake til nyheter

Oslo KrFs program 2019-2023

Oslo KrF har vedtatt sitt program for bystyreperioden 2019 - 2023, og programmet kan nå leses i sin helhet.
Espen Andreas Hasle smiler, med teksten "En varmere by"

På programmøtet den 2. april vedtok Oslo KrF sitt nye program for bystyreperioden 2019 - 2023. Programmet er nå renskrevet, og klar for øvrige gjennomsyn av dem som skulle ha interesse av det. Programmet finner du i sin helhet under.

Vedlegg