15.02.2019 17:25 Tilbake til nyheter

KrF ønsker nytt byråd i Oslo

Oslo trenger et nytt byråd som kan løfte barn og familie, gi rom for frivillighet og ideelle aktører, styrke rusomsorgen og sikre kvalitet i eldreomsorgen. Samtidig må et nytt byråd forsterke kampen mot utenforskap og føre en offensiv miljø- og klimapolitikk, uttaler årsmøtet i Oslo KrF.
Bilde av Oslo Rådhus
Oslo Rådhus

Oslo KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti. I den inneværende bystyreperioden har vi inntatt rollen som et konstruktivt opposisjonsparti i bystyret. Vi har samarbeidet godt med det sittende byrådet i mange enkeltsaker og våre initiativer har resultert i mange gode gjennomslag. KrFs erfaring er likevel at man i byrådsposisjon har en bedre mulighet til å sette agendaen og levere på viktige saker for partiet. Oslo KrF har derfor som mål å komme i byråd etter høstens valg.

Oslo KrF har gode erfaringer med å samarbeide med Høyre og Venstre i byråd. Et ikke-sosialistisk byråd med tyngdepunkt i sentrum la vekt på byen skulle bygges nedenfra gjennom ansvarlige enkeltmennesker, et sterkt sivilsamfunn og et nyskapende næringsliv. Det satset på rusomsorgen og på kvalitet i eldreomsorgen. Det rustet Oslo for fremtiden ved å motvirke økte forskjeller, gi barn like muligheter og førte en offensiv miljø- og klimapolitikk. Oslo KrFs årsmøte mener at en reprise av dette samarbeidet ville tjent byen godt.  

Oslo KrF mener Høyres Eirik Lae Solberg bør bli Oslos neste byrådsleder. Vi er beredt til å samtale med alle partier som etter valget vil danne grunnlaget for et nytt, sentrumsorientert og fremtidsrettet byråd.

Vedtatt av Oslo KrF sitt fylkesårsmøte 12.02.19

Last ned resolusjonen (docx, 13 kB)