15.08.2019 11:08 Tilbake til nyheter

10 grunner til å stemme KrF

Usikker på hva du skal stemme? Her gir vi deg 10 gode grunner til å gi KrF din stemme den 9. september.
Barn og topper
1. kandidat Espen Andreas Hasle og 2. kandidat Karoline Grosås Nordbø, vil gjøre Oslo til verdens beste storby for barn! (Foto: Tarjei Krogh)

Årets lokalvalg er allerede godt i gang. Valgdagene i Oslo er 8. og 9. september, men du kan allerede i dag velge å forhåndsstemme. Årets kommunevalg blir et verdivalg. Det blir et valg om hvilke Oslo vi ønsker oss for fremtiden. Oslo KrF vil være garantisten for en by hvor barnas beste blir satt først, hvor de eldre gis en aktiv alderdom, og hvor frivilligheten og de ideelle aktørene blir støttet opp om. Usikker på hva dette kan bety i praktiske tiltak? Under har vi skrevet opp 10 gode grunner for å stemme KrF i årets kommunevalg.

 

  1. Fylle opp fritidskortet til 5000 kroner
  2. Økt støtte til tros- og livssynssamfunn
  3. Prioritere kollektivtrafikk
  4. Sykehjemsprester på alle sykehjem
  5. Utslippsfri by innen 2030
  6. Utvide tilbudet med ”Rosa busser” til alle bydeler
  7. Doble støtten til barne- og ungdomsorganisasjoner 
  8. Sikre reell valgfrihet i eldreomsorgen
  9. Sikre søskenprioritet i barnehageopptaket 
  10. Jobbe for at ingen barn bor mer enn 350 fra nærmeste lekeplass  

 

Ved forrige valg var KrF kun 33 stemmer i fra å få inn to representanter i bystyret. Din stemme kan være avgjørende. Vi håper du stemmer på KrF den 9. september.