20.02.2019 14:07 Tilbake til nyheter

Velkommen på fylkesårsmøte med stifting av Vestland KrF

Fylkesårsmøtene til Hordaland KrF og Sogn og Fjordane KrF avholdes lørdag til søndag 9.-10. mars 2019 på Sunnfjord hotel i Førde.
ekstraordinærtfylkes (18)
Det blir fylkesårsmøte for Hordaland KrF og Sogn og Fjordane KrF på Sunnfjord hotel 9.-10. mars 2019

Informasjon om fylkesårsmøtet 2019

Lokallagene og sideorganisasjonene har fått innkalling til fylkesårsmøtene på epost. Der har de også fått informasjon om hvor mange delegater de skal sende til fylkesårsmøtet og til programmøtet.

Sakspapirer til fylkesårsmøtet, møtet hvor Vestland KrF blir stiftet og programmøtet, finner du ved å klikke på lenker under.

  1. Sakspapirer fylkesårsmøtet til Hordaland KrF
  2. Sakspapirer stiftelsesmøte Vestland KrF
  3. Nye lover for Vestland KrF
  4. Årsmelding og regnskap for Hordaland KrF for 2018
  5. Forslag til program for Vestland KrF
  6. Endringsforslag til program for Vestland KrF (frist 5. mars)

 

Endringsforslag til program for Vestland KrF

Det blir ikke anledning til å komme med endringsforslag til programmet til Vestland KrF under selve programmøtet. Alle endringsforslag må være innsendt på forhånd, med frist 5. mars. Alle delegater til fylkesårsmøtet og alle på valglisten til Vestland KrF, har anledning til å komme med endringsforslag innen fristen. Endringsforslagene må sendes ved å fylle ut følgende skjema: Endringsforslag til program for Vestland KrF 

Årsmøteforelegg

Sakspapirene må medbringes til fylkesårsmøtet (enten skriver du dem ut, eller så tar du med nettbrett eller pc). Kostnadene for delegatene til fylkesårsmøtet, dekkes av lokallagene.

Delegatprisen er som følger:

Lørdag til søndag, alle måltider og enkeltrom: 2100.-
Lørdag til søndag, alle måltider og dobbeltrom: 1900,-
Lørdag, dagpakke, inkludert middag: 950,-
Søndag, dagpakke: 550,-
Ekstra overnatting fra fredag til lørdag: 1090 for enkeltrom / 1290 for dobbeltrom

Registrering

Som du vil se av programmet, starter fylkesårsmøtet lørdag kl. 11.30 med lunsj. Registreringen starter kl. 10.45.

Konferansemappe og stemmekort

Dette utdeles ved registrering. Vedlagt materiell må medbringes digitalt eller på papir!

Program for fylkesårsmøtet

Programmet finner dere i denne sendingen. Vi henstiller sterkt til hver enkelt delegat om full deltakelse i hele programmet.

Reising og parkering

For å holde kostnadene nede, forutsetter vi at lokallagene samordner transporten, siden kostnadene for dette dekkes av lokallaget. Hvis noen lokallag har utfordringer med å dekke reisekostnader, kan de kontakte fylkeskontoret. Dette forutsetter at delegatene reiser på billigste måte.

Lørdag går det buss fra Bergen til Førde klokken 08.00 med Nettbuss. Søndag går det buss fra Førde til Bergen klokken 14.45 med Nor-way bussekspress. Bestill billetter på nett allerede nå, for å få en rimeligere pris, og for å sikre plass.

Eventuelle forfall

Skulle du av en eller annen grunn måtte melde forfall, ber vi deg underrette lokallagsleder / delegasjonsleder + fylkeskontoret om dette umiddelbart.

Vennlig hilsen
Hordaland KrF og Sogn og Fjordane KrF

Program for fylkesårsmøtene

Lørdag 9. mars

11.30. Lunsj
12.30 Velkommen
12.45 Tale ved utviklingsminister Dag Inge Ulstein
13.15 Debatt
14.30 Kaffipause
15.15 Separate årsmøter for Hordaland KrF og Sogn og Fjordane KrF
17.00 Mingling
19.30 Middag
21.00 Mingling og tale ved stortingsrepresentant Knut Arild Hareide

Søndag 10. mars

08.00 Frokost
09.00 Ord for dagen
09.10 Skipingsmøte Vestland KrF
09.45 Programbehandling
11.00 Kaffepause
11.30 Tale ved stortingsrepresentant Tore Storehaug
12.00 Debatt
13.00 Lunsj
14.00 Hjemreise