31.01.2018 15:44 Tilbake til nyheter

Fylkesårsmøte

Det innkalles til årsmøte i Akershus Kristelig Folkeparti: LØRDAG 10. FEBRUAR 2017 KL.10.00 PÅ KULTURHUSET «VENSKABEN», STRØKET 15A I ASKER (rett nedenfor rådhuset, 200 m fra Asker stasjon) Det blir kaffe og rundstykker fra kl. 09.30.
Hans Fredrik Grøvan

Fylkesårsmøtets hovedtaler er Akershus KrFs «skyggerepresentant», stortingsrepresentant fra Vest-Agder Hans Fredrik Grøvan.

Klikk her for å laste ned innkalling
Klikk her for å laste ned årsrapport og regnskap

I følge Akershus KrFs lover § 5 består fylkesårsmøtet av:

1)       fylkesstyrets medlemmer

2)       fylkestingsrepresentantene

3)       representanter fra lokallagene etter følgende fordeling:

             lokallag med   1 -  50 medlemmer: 1 representant

             lokallag med  51 - 100 medlemmer: 2 representanter

             lokallag med 101 - 200 medlemmer: 3 representanter 

             og videre 1 representant for hvert påbegynt 100 medlemmer

4)       fem representanter fra Kristelig Folkepartis Kvinners fylkeslag

5)       fem representanter fra Kristelig Folkepartis Ungdoms fylkeslag

6)       stortingsrepresentant(er) fra fylket

 

KrFs æresmedlemmer, statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere fra fylket og fylkessekretæren har tale- og forslagsrett på årsmøtet.

Alle andre medlemmer av Kristelig Folkeparti er også velkommen, men da uten tale- eller stemmerett.

Lokallagene, KrF Kvinner og KrFU må melde på sine utsendinger til fylkeskontoret på e-post: akershus@krf.no, innen 2. februar. Eventuelle forfall fra fylkesstyrets medlemmer eller fylkestingsrepresentanten må også meldes innen samme dato.

Forslag til resolusjoner fra fylkesårsmøtet må være skriftlig innkommet til fylkeskontoret innen 2.februar.

Møtekontingenten er 250,- kr pr årsmøtedeltager som vi regner med de enkelte lagene dekker for sine utsendinger (vi sender regning senere).

Forslag til årsmelding for 2017, regnskap for 2017, budsjett for 2018 følger vedlagt (er også sendt med vanlig brevpost), og bes videresendt til utsendingene. Valgkomiteens forslag vil bli ettersendt så snart komiteen er ferdig med arbeidet.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL FYLKESÅRSMØTET!

 

                      Med vennlig hilsen

                      AKERSHUS KRISTELIG FOLKEPARTI

             

                      Ingunn E. Ulfsten

                      fylkesleder                                                 Karl Edvin Moksnes

                                                                                      fylkessekretær