04.03.2019 10:13 Tilbake til nyheter

Terje Eikin valgt som 1. nestleder i Agder KrF

Terje Eikin og Per-Sverre Kvinlaug
Terje Eikin og Per Sverre Kvinlaug

Det var et enstemmig årsmøte som i helgen gav Terje Eikin ny tillit i vervet som nestleder. Eikin har vært nestleder i fylkesstyret siden opprettelsen av Agder KrF i 2018. Siden sammenslåingen av fylkeslagene Vest - Agder og Aust - Agder har fylkesledelsen bestått av fylkesleder Per Sverre Kvinlaug og nestlederne Terje Eikin og Irene Solli.

- Jeg er glad for å ha med Terje på laget. Han er en stor ressurs for å bygge organisasjon og en god politiker for KrF, sier Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug

Terje Eikin er til daglig varaordfører i Arendal.

- Jeg er takknemlig for tilliten årsmøtet har vist meg, og er klar for å ta fatt på en ny periode. Nå handler det først og fremst om å støtte opp om alle de lokale listetoppene sånn at vi sammen gjør et godt valg på Agder, sier Eikin