Vil du være med i et spennende arbeid i valgkampen 2021?

to personer som jobber

KrF skal ansette en valgkampmedarbeider i Viken i et engasjement fra mai – september.

Den som ansettes blir en sentral del av KrFs valgkampapparat i Viken, med hovedvekt på valgkampen i Østfold valgkrets. Stillingen passer for deg som har kjennskap til KrFs organisasjon, ideologi og som brenner for vår politikk. Vi trenger deg som både har politisk teft og som har erfaring fra organisasjonsarbeid. Videre er vi opptatt av at du er selvgående, initiativrik og handlekraftig.

Stillingen vil innebære:

– oppfølging av lokale og nasjonale kampanjer
– kommunikasjonsarbeid, herunder oppdatering og overvåkning av sosiale medier og nettsider
– bistand til KrFs listekandidater
– mobilisering av medlemmer og tillitsvalgte
– planlegging og gjennomføring av arrangementer og møter
– andre løpende oppgaver i dialog med fylkessekretær og fylkesleder

Vedkommende som tilsettes må kunne arbeide lojalt mot KrFs program og verdigrunnlag. Engasjementet vil være en 50 % stilling som varer fra 13.mai til 13.september. En større stillingsprosent over kortere tidsrom kan vurderes.

Viken KrF har kontor på landskontoret i Oslo, men andre kontorløsninger kan vurderes. Noe reising i fylket må påregnes.
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkessekretær:
Kasy Galgalo på epost kga@krf.no eller tlf 41 32 66 11.
Kort søknad med CV og referanser sendes til Viken KrF snarest på epost: vik@krf.no