Ledige stillinger som kampanjemedarbeidere i fylkene fram mot valget

to personer som jobber

Vi i KrF skal rigge for valgkamp og har ledige stillinger som kampanjemedarbeidere i fylkene perioden fram mot valget i september 2023.

Til sammen trenger vi en person i hvert av våre 13 fylkeslag, hvor en enten jobber 2 måneder i 100% stilling eller 4 måneder i 50% stilling.

Arbeidsperioden ved 100% stilling vil være fra 15. mai til 15. juni og 15. august til 15. september, ved 50% stilling blir arbeidsperioden fra 15. april til 30. juni og 1. august til 15. september.

Vi er på utkikk etter deg som vil vinne valget, som er strukturer og som både har «politisk teft» og erfaring fra organisasjonsarbeid. Vi trener at du er initiativrik og du ser hva som må gjøres. Det vil være en stor fordel med medie- og kommunikasjonserfaring, særlig knyttet til bruk av sosiale medier.

Stillingen passer for deg som har kjennskap til KrFs organisasjon, ideologi og som brenner for vår politikk.

Kampanjemedarbeidere nærmeste overordnede er fylkessekretæren/ organisasjonsutvikler. Det formelle arbeidsgiveransvaret ligger hos KrFs organisasjonssjef. KrFs landskontor vil bidra til med opplæring i nødvendig nøkkelkompetanse knyttet til politiske og organisatoriske strategier.

Den ansatte skal bidra i valgkampen med utgangspunkt i tidligere kartlegging av det enkelte fylke, hvor en har plukket ut definerte satsingsområder for fylket og lokallagene.

Stillingene skal ikke omfatte ordinær drift av fylkespartiene, men ha som mål å få flest mulig stemmer til KrF ved valget i september.

Det legges til grunn følgende primæroppgaver:

  • Oppfølging av valgkampplaner for fylket og lokallagene
  • Valgkampoppgaver ifm fylkets valgkampkomite
  • Sosiale medier, fortrinnsvis via fylkets facebook og instagramkonto
  • Kommunikasjonsoppgaver ifm valgkampen
  • Informasjonsmateriell (brosjyrer og video) rettet mot velgerne
  • Andre oppgaver kan tillegges etter avtale, herunder f.eks. oppfølging av lokale og nasjonale kampanjer, presseutspill og bistand til listekandidater, mobilisering av medlemmer og tillitsvalgte, samt planlegging og gjennomføring av arrangement og møter.

Det er en fordel at de som tilsettes kan bruke både Microsoft- og Adobe-programmer.

Sendt et motivasjonsbrev, CV og vitnemål/ attester til oaa@krf.no

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med konstituert organisasjonssjef Ingebjørg Klingenberg Kovacic på mobil 958 40 302 eller administrasjonssjef Olav Eggebø Aanonsen på mobil 450 37 368.