26.05.2015 14:04 Tilbake til nyheter

KrF fikk med Stortinget på alkolås

- En seier for trafikksikkerhetsarbeidet, sier Hans Fredrik Grøvan, når det nå er klart at Stortinget går inn for obligatorisk alkolås i buss og taxi.
Hans Fredrik Grøvan
Foto: Daniel Mork FlipFilm/KrF

Transport- og kommunikasjonskomitéen avgir i dag sin innstilling til KrF-forslaget om alkolås. Det er nå klart at Stortinget vil be regjeringen fremme forslag om innføring av alkolås i busser, drosjer og alle kjøretøy som driver persontransport mot vederlag.

 - Forslaget fra regjeringen kan ventes til Stortinget i løpet av høsten. Påbudet om alkolås kan dermed komme på plass allerede tidlig neste år, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Alvorlig trafikksikringsproblem

- Kjøring i ruspåvirket tilstand er et alvorlig trafikksikringsproblem. En ruspåvirket sjåfør representerer en høy risiko og kan gjøre stor skade. Lovpålagt alkolås gir både passasjerene og transportselskapet en ekstra trygghet, sier Grøvan.

- Alkolås er et godt trafikksikringstiltak, fordi det reduserer risikoen for alkoholpåvirket kjøring, sier Grøvan.

Stortinget har dessuten bedt regjeringen se på overgangsordninger eller statlige insentivordninger for å sikre en så rask og smidig innfasing av alkolås som mulig.

- Det er viktig at staten stiller opp med økonomisk støtte slik at de kjøretøyene som blir omfattet av regelendringene ikke får en uforholdsmessig stor kostnad, sier Grøvan.