29.05.2019 13:06 Tilbake til nyheter

Kommer pelsdyrbøndene i møte

– Det har vært viktig å komme pelsdyrbøndene i møte, og sikre et rimelig oppgjør, sier Steinar Reiten, KrFs næringspolitiske talsperson.
Steinar Reiten
Steinar Reiten sier det er viktig at pelsdyrbøndene får en kompensasjon som dekker de faktiske utgiftene.

– Den viktigste endringen i enighetene mellom regjeringspartiene er en styrket kompensasjon til pelsdyrbøndene, og at de faktiske utgiftene i forbindelse med riving av driftsbygninger og opprydding dekkes, sier KrFs stortingsrepresentant Steinar Reiten.

 – Her er det kommet viktige og veldokumenterte innspill fra pelsdyrnæringen om omfang og kostnader. Dette tar vi nå hensyn til. Vi er enige om at kostnadene ved avvikling vil bli høyere enn det er lagt til grunn.

Regjeringen bes nå om å utvide kompensasjonen til å dekke opprydning av pelsdyrhus og en utvidet kompensasjonsordning for både ikke-realiserbar kapital og lavere årlig alderspensjon for de som tar ut alderspensjon før de fyller 67.

Alle aktive pelsdyrbønder skal få sin utbetaling behandlet individuelt på bruksnivå.

– Vi anser rammen på 505 mill. kr som en overslagsbevilgning, sier Reiten.