07.12.2018 08:53 Tilbake til nyheter

Landskonferansen 2019

Vi sparker i gang valgåret 2019 med KrFs største årlige konferanse, åpen for alle KrF-medlemmer. Alt ligger til rette for at KrF fortsatt er i sentrum av norsk politikk også i det nye året, og konferansen er en glimrende anledning til å komme sammen. Foruten innledninger fra våre sentrale politikere, tar vi blant annet tak i utfordringer og muligheter i norsk eldreomsorg, hverdagstester familiepolitikken og spør om vi svikter 6-åringene og hvordan vi bedre kan ta dem imot i skolen og mye mer.
Velkommen til KrFs landskonferanse 2019

Nærmere 400 engasjerte KrF-ere fra hele landet samles på Quality Airport Gardermoen fra lørdag 26. januar kl 11.00 til søndag 27. januar kl 16.15.

Det blir et spennende program med lokalvalget 2019 i fokus. Etter en krevende høst ser vi frem til å samles om politikken, og hvordan vil skape et varmere samfunn og gjøre hverdagen bedre for alle i Norge. Vi ønsker deg velkommen til læring, inspirasjon, refleksjon og idéutveksling med gode partivenner!

Lørdag 26. januar

Kl. 11:00: Velkommen

Kl. 11:10: Leders tale ved Olaug V. Bollestad

Kl. 12:00: Lunsj

Kl. 13.00: Regjeringspartiet KrF. Innledninger fra avtroppende partileder Knut Arild Hareide og KrFs nye statsråder barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, utviklingsmnister Dag Inge Ulstein og landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Kl. 14:30 Pause

Kl. 15.00: En tryggere overgang til skolen for de minste. Panelsamtale med Harriet Bjerrum Nielsen, professor i kvinne- og kjønnsforskning og pedagogikk ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo; Karen Stenslund, rektor og styrer ved Mosby oppvekstsenter i Kristiansand; og Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder og medlem av utdanning- og forskningskomiteen. Samtalen ledes av Tove Welle Haugland, sentralstyremedlem og rådgiver for KrFs stortingsgruppe.

Kl. 16.00: De savnede jentene - gendercide. Erik Lunde, forfatter av bøkene «Kristendemokrati» og «Uønsket».

Kl. 16:30 Kaffe, og noe å bite i

Kl. 17:00-18.30: Kurs/seminarer
Deltakerne skriver seg selv på deltakerliste til seminarene når de ankommer hotellet. Merk at noen av seminarene gjentas to ganger for å gjøre det mulig for flere å få med seg de ulike temaene.

Kl. 19:30 Middag

Kl. 21.00: Mulighet for mingling med bl.a. stortingsfraksjoner, KrFU, KrF Kvinner

 

Søndag 27. januar

Kl. 08:30 Ord for dagen

Kl. 08:45 Pause

Frem mot valget 2019

Kl. 09.00: Innledninger og samtale om KrFs valgstrategi. Med bl.a.Mona Høvset, Jorunn Strand Askeland og Martine Tønnessen

Kl. 10.30: Sosiale medier – din digitale valgbod. Mie Inchley, rådgiver politikk og kommunikasjon

Kl. 11.00: Integritet i politikken. Etiske retningslinjer i praksis. Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær

Kl. 11.30: Regionreformen – en demokratireform vi kan være stolte av. Torhild Brandsdal, medlem av kommunalkomiteen

Kl. 12:00: Lunsj

Kl. 13.00: Åpen post – partiledelsen svarer på spørsmål

Kl. 13.40: De viktigste utfordringene i norsk eldreomsorg – og de gode løsningene. Ledes av partileder Olaug Bollestad.

  • Eldre trenger mer enn riktige medisiner og god pleie - aktivitet og meningsfylt innhold
  • Rebekka Ljosland KrF-byråd i Bergen
  • God helse, også for pårørende. Unn Birkeland, daglig leder på Pårørendesenteret i Stavanger
  • Kulturendring for tryggere og bedre eldreomsorg. Martin Ytreland, Enhetsleder Sauherad Bygdeheim og Furumoen Institusjon
  • En hjemmetjeneste nærmere brukerne. Oddbjørg Minos, leder i KrF Kvinner og tidligere byrådssekretær i Oslo

Kl. 14:45: Politikere som forandringsagenter i unge demokratier. Bjarte Tørå, seniorrådgiver ved Oslosenteret og Trude Brosvik, fylkesordførerkandidat, Vestland KrF  

Kl. 15:15: Et likestilt og likeverdig samfunn. Dokumentarfilmskaper Mari Storstein i samtale med Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund.

Kl. 16:00: Avslutning ved partiledelsen

Kl. 16:15: Slutt

 


Mer om innlederne på programmet

I tillegg til innledninger fra tillitsvalgte og folkevalgte i KrF, skal vi også høre fra folk med annen bakgrunn, og som deler vårt engasjement for et varmere samfunn der vi tar vare på hverandre og har tid til det viktigste.

Brenner du inne med spørsmål du gjerne skulle stilt partiledelsen? Her får du sjansen, og ledelsen svarer på spørsmål under åpen post søndag kl 13.00.

 

Lørdag kl 15.00: Hvordan gjør vi overgangen til skolen bedre for de minste?

Panelsamtale ledet av Tove Welle Haugland, sentralstyremedlem og rådgiver for KrFs stortingsgruppe, med KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan, i tillegg til:

Harriet Bjerrum Nielsen er nylig pensjonert professor med stor interesse for de yngste barna i skolen. Hun har gjennom sine klasseromsstudier, der hun har fulgt elever gjennom flere år sett en stor endring i måten de yngste barna møtes på. Hun sier at de største konkrete forskjellene mellom førsteklassene fra 1992, da hun først startet med klasseromsstudier og 2016 er at klassene nå er større og elevene er ett år yngre, mens læringspresset bare har vokst.

Karen Stenslund begynte å jobbe som lærer i 1998, året etter at de første seksåringene mer eller mindre ivrig inntok landets klasserom. Hun har hatt mange førsteklasser og synes seksåringene i alt for stor grad har måttet tilpasse seg skolen og ikke motsatt. Hele veien har Stenslund «kjempet mot utviklingen» som hun selv uttaler det. Først som lærer og de siste seks årene som rektor.

 

Lørdag kl 17.00-18.45: Kurs og seminarer 

Vi legger opp til en rekke parallelle kurs og seminarer med praktiske råd og tips som skal hjelpe deg være best mulig forberedt for valgkampen 2019. Påmelding skjer når du registrerer deg ved ankomst på konferansen.

Etter middag kan du møte og snakke med våre stortingspolitikere og rådgivere.

 

Søndag kl 13.40: Et samfunn der de eldre har det godt

Hva er de viktigste utfordringene i norsk eldreomsorg i dag og hvilke gode løsninger finnes?
Innledninger ved KrFs helsebyråd i Bergen Rebekka Ljosland og tidligere byrådssekretær for KrFs eldrebyråd i Oslo Oddbjørg Minos, i tillegg til:

Unn Birkeland leder Stiftelsen Pårørendesenteret, som ble etablert i 1998. Det er et lavterskeltilbud for pårørende bemannet av fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn. De gir et viktig bidrag i folkehelsearbeidet og kan ha en viktig forebyggende effekt for den enkelte pårørende. De har lokale og landsdekkende tjenester til pårørende og fagfolk, og har utviklet nettstedene Pårørendesenteret.no og Pårørendeprogrammet.no.

Martin Ytreland begynte ved sykehjemmet Sauherad Bygdeheim i 2010, da var de bare tre sykepleiere der. Nå er de tolv, men samme antall pasienter. Sauherad har fått til flere heltidsstillinger, faglig utvikling og mer kvalitet i tjenestene uten at regninga ble større. Hvordan er det mulig? 

 

Søndag kl 14.45: KrFs kamp for demokrati og rettigheter, også utenfor Norges grenser:

Bjarte Tørå har mer enn tretti års erfaring fra demokratiutvikling i Baltikum, Russland og Bosnia-Herzegovina, og er tidligere internasjonal sekretær i KrF. Han har ledet amerikanske National Democratic Institute (NDI) sitt arbeid i Kenya og har også gitt råd til politikere i Somalia og Sør Sudan. Tørå jobber nå for Oslosenteret, der han gir råd om demokrati- og koalisjonsbygging i hele verden.

 

Søndag kl 15.15: Et inkluderende samfunn:

Mari Storstein er dokumentarfilmskaper og har blant annet laget «Søsken», som gikk på TV2. Serien er blitt hedret med TV-prisen Gullruten for beste dokumentarserie. Hun har også mottatt Jonas-prisen, for å synliggjøre historier om utenforskap, annerledeshet og menneskeverd. Hun er en sterk stemme i diskusjonen om funksjonshemmedes rettigheter, og hun bruker dokumentarfilm for å fortelle historier om mennesker som vi ikke alltid ser eller hører. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har vært en av hennes største kampsaker.

Sunniva Ørstavik er generalsekretær i NHF og tidligere likestillings- og diskrimineringsombud. Hun har også vært generalsekretær i Rådet for psykisk helse, og jobbet i samvirkeorganisasjonen Uloba – som har kjempet frem BPA-ordningen vi har i dag og er arbeidsgiver for assistenter som jobber i BPA-ordninger.