10.11.2017 18:56 Tilbake til nyheter

KrFs valgevaluering 2017

KrF har evaluert valget, og her kan du lese mer om ressursgruppen som har jobbet

I oktober ble det nedsatt en ressursgruppe bestående av Hilde Ekeberg (leder), Silje Kvamme Bjørndal, Øystein Stjern og Eiliv Hegstad.

Administrasjonen sendte evalueringsskjemaer til følgende, som var tilgjengelig for ressursgruppen:  

  1. Fylkeslagene, med vekt på den praktiske gjennomføringen.
  2. Lokallagene.
  3. Alle ansatte på landskontor, i fylkene og i stortingssekretariatet.
  4. KrFs stortingskandidater (1. – 3. plass), lokallagslederne, fylkeslederne og valgkamplederne.
  5. Alle medlemmer med registrert e-postadresse (ca. 13 500).
  6. Sideorganisasjonene KrFU og KrF Kvinner.

Deres mandat var å vurdere og analysere alt tilgjengelig materiale. Gruppen var også fri til å innhente eksterne vurderinger på statistikk og strategi og kommunikasjon. På bakgrunn av dette, ble gruppen bedt om å peke på lærdommer som bør trekkes og tiltak som bør gjennomføres.

De ble bedt om å levere sin rapport innen 6. november.

 Hilde Ekeberg som leder av ressursgruppen presenterte rapporten på KrFs landsstyremøtet 10. november, og ressursgruppens hovedfunn og -konklusjoner finnes på krf.no her.

I tillegg presenterer vi svar på undersøkelsen som ble gjort blant medlemmene etter valget, der de ble spurt om KrFs valg av hovedprofilområder, samarbeidsvedtak, samarbeid med andre partier og hva KrF burde gjøre i dagens situasjon. Disse finnes her.