10.11.2017 18:56 Tilbake til nyheter

KrFs valgevaluering 2017

KrF har evaluert valget, og her kan du lese mer om ressursgruppen som har jobbet

I oktober ble det nedsatt en ressursgruppe bestående av Hilde Ekeberg (leder), Silje Kvamme Bjørndal, Øystein Stjern og Eiliv Hegstad.

Administrasjonen sendte evalueringsskjemaer til følgende, som var tilgjengelig for ressursgruppen:  

  1. Fylkeslagene, med vekt på den praktiske gjennomføringen.
  2. Lokallagene.
  3. Alle ansatte på landskontor, i fylkene og i stortingssekretariatet.
  4. KrFs stortingskandidater (1. – 3. plass), lokallagslederne, fylkeslederne og valgkamplederne.
  5. Alle medlemmer med registrert e-postadresse (ca. 13 500).
  6. Sideorganisasjonene KrFU og KrF Kvinner.

Deres mandat var å vurdere og analysere alt tilgjengelig materiale. Gruppen var også fri til å innhente eksterne vurderinger på statistikk og strategi og kommunikasjon. På bakgrunn av dette, ble gruppen bedt om å peke på lærdommer som bør trekkes og tiltak som bør gjennomføres.

De ble bedt om å levere sin rapport innen 6. november.

 Hilde Ekeberg som leder av ressursgruppen presenterte rapporten på KrFs landsstyremøtet 10. november, og ressursgruppens hovedfunn og -konklusjoner finnes på krf.no her.