08.11.2019 16:56 Tilbake til nyheter

KrFs programkomité er klar for innspill!

- Jeg håper så mange som mulig vil bidra inn i arbeidet med nytt program for KrF. Nå er tida for å skape ny politikk og ta de spennende debattene, sier Erik Lunde, som skal lede programarbeidet i partiet fram mot landsmøtet i april 2021. Her kan du lese mer om programarbeidet, og hvordan du kan komme med dine innspill.
Erik Lunde skal lede KrFs programkomite
Foto: Mona Høvset

Lunde kan avsløre at det er mål at programmet for neste stortingsperiode skal være kortere og enda tydeligere på KrFs prioriteringer.

- Programprosessen er en god anledning til å fokusere på det politiske prosjektet til KrF. Selv om vi skal ha gode debatter, tror jeg folk vil oppleve at vi er kristendemokratisk sentrumsparti som står sammen om de viktigste verdiene og prioriteringene.

- Jeg gleder meg til å lede arbeidet med å lage et nytt stortingsprogram for KrF. Vi vil legge opp til åpen prosess, der flest mulig kan bidra med innspill og delta i debatten. Jeg håper folk tenker kreativt og at vi for gode diskusjoner, sier han 

Nå er programkomiteen klar til å sette i gang med det viktige arbeidet, som skal pågå fram mot landsmøte i april 2021.

Komiteen inviterer nå til å komme med innspill. Send dine innspill til program@krf.no

KrF programkomité for stortingsprogrammet 2021-2025 består av:

 • Erik Lunde (leder), tlf: 97127730, e-post: eriklunde100@gmail.com
 • Ingelin Noresjø
 • Hans Olav Syversen
 • Rebekka Ljosland
 • Ola T. Lånke
 • Edel Marie Haukland (KrFU)
 • Oddbjørg Minos (KrF Kvinner)
 • Tore Storehaug (stortingsgruppen)

Sekretær for komiteen er Ingebjørg Seim – ise@krf.no

Programutvalg

Sentralstyret har i tillegg nedsatt sju programutvalg, som skal jobbe spesielt med følgende temaer:

1. Det grønne skiftet

Utvalget skal komme med forslag til politikk for det grønne skiftet, med særlig vekt på klima.

Medlemmer:

 • Emma Løvaas Akyeampong (leder)
 • Solveig Ege Tengesdal
 • Victoria Smenes
 • Stein Robert Osdal

2. Det livssynsåpne samfunn og vår kristne kulturarv

Utvalget skal se på hvordan tro og kristne verdier kan møte folk i deres hverdag. Dette kan også inkludere aktiv dødshjelp, sorteringssamfunnet og trosfrihet.   

Medlemmer:

 • Jørgen Kristiansen (leder)
 • Maria Moe
 • Øyvind Håbrekke
 • Vigdis Anita Gåskjenn
 • Marie Ljones Brekke

3. Inkluderende samfunn

Utvalget skal komme med forslag til tiltak for en bedre integreringspolitikk og for å få flere inn i arbeidslivet. 

Medlemmer:

 • Geirmund Lykke (leder)
 • Helga Marie Bjerke
 • Randi Walderhaug Frisvoll
 • Arvid Solheim

4. Forbedret oppvekstpolitikk

Utvalget skal komme med forslag til hvordan KrF kan fornye og forsterke sin oppvekstpolitikk. Utvalget kan også berøre områder som skole og utdanning. 

Medlemmer:

 • Ida Lindtveit Røse (leder)
 • Frode Kleppe Holgersen
 • Charlotte Veland Hoven
 • Øystein Sivertsen Sørvig

5. Forsterket senior- og omsorgspolitikk

Utvalget skal komme med forslag til hvordan KrF kan forsterke sin senior- og omsorgspolitikk, og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger i omsorgen. 

Medlemmer:

 • Knut Espeland (leder)
 • Jan Sahl
 • Kristine Banggren Gripsgård
 • Aud Kvalbein
 • Hans Hilding Høsvoll

6. Distrikt, teknologi og gründerskap

Utvalget skal komme med forslag til en kristendemokratisk politikk for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet. Arbeidet bør ta for seg tema innen distrikt, landbruk, teknologi og gründerskap.  

Medlemmer:

 • Ingelin Noresjø (leder)
 • Truls Olufsen-Mehus
 • Magne Supphellen
 • Ola T. Lånke
 • Mathea Fjukstad Hansen

7. En mer rettferdig verden

KrFs internasjonale utvalg skal gi innspill på utviklingspolitikken og eventuelt andre internasjonale spørsmål.

Medlemmer:

 • Sturla Henriksbø (leder)
 • Internasjonalt utvalg

Prosess og fremdriftsplan for programarbeidet

Høsten 2019

 • Programkomiteen begynner sitt arbeid (første møte i november)
 • Generell innspillsrunde fra partiet, organisasjoner og institusjoner
 • Utvalgene starter sitt arbeid og det legges til rette for å gi innspill til disse

 

Mai 2020

 • Utvalgene leverer sine innspill til programkomiteen (frist 15. mai)

 

November 2020

 • Programkomiteen legger frem sitt utkast, som sendes ut til alle instanser som har delegasjoner til landsmøtet.
 • Landsstyret oppnevner redaksjonskomité og vedtar endelige kriterier for kategoriene for behandling i beslutningsfasen.

 

Februar 2021

 • Frist for innsending av endringsforslag.

 

Mars 2021

Landsstyret behandler forslagene innkommet i høringsrunden. Forslagene, med landsstyrets innstilling, sendes landsmøtedelegatene i tråd med punktene under:

 • Alle innkomne endringsforslag behandles av landsstyret, men bare de forslag som har mest politisk og prinsipiell betydning behandles i utgangspunktet av landsmøtet (disse blir da innstilt til landsmøtet av landsstyret, ikke redaksjonskomiteen).
 • Samtlige øvrige endringsforslag gjøres også tilgjengelig for landsmøtet, påført landsstyrets vedtak. Disse vedtakene blir stående med mindre det blir bedt om og besluttet oppgradering, iht egne fastsatte regler som fremmes og behandles senere. 

 

April 2021

 • Landsmøtet behandler programmet.