16.10.2018 12:51 Tilbake til nyheter

KrFs ekstraordinære landsmøte 2018

1. oktober ble det innkalt til ekstraordinært landsmøte i Kristelig Folkeparti 2. november 2018 etter at landsstyret 28. september vedtok at samarbeidsspørsmålet skulle behandles på ekstraordinært landsmøte. Her finner du sakspapirer, innlegg og vedtak på landsmøtet.
landsmøte2018

Flertallet i KrFs landsmøte, fattet følgende vedtak om regjeringssamarbeid:

"KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti. 

For å få mest mulig gjennomslag for vår politikk gir landsmøtet stortingsgruppen handlingsrom til først å søke mulighetene for å kunne gå inn i Solberg-regjeringen bestående av Høyre, FrP og Venstre.

KrFs stortingsgruppe gis, i samråd med landsstyret, fullmakt til å håndtere resultatet av samtalene i tråd med de politiske prioriteringene partiet har satt."

 

Her finner du avslutningstalen til partileder Knut Arild Hareide

Her finner du innledningen til Knut Arild Hareide, der han anbefaler regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Her finner du innledningen til Kjell Ingolf Ropstad, der han anbefaler regjeringssamarbeid med H, Frp og V.

Her finner du innledningen til Hans Fredrik Grøvan, der han anbefaler fortsatt opposisjon.

 

 

Her finner du innkallingen og delegatantall

Her finner du deltakerlisten - med forhold om endringer

Her finner du sakspapirer med praktisk informasjon, forslag til vedtak og voteringsorden. Som vedlegg i dokumentet ligger begrunnelsen for forslag til vedtak om samarbeidsspørsmåletet, signert innlederne under. Disse finner du også under

Program

Kl 11.00    Landsmøteåpning

               Konstituering, valg av dirigenter

Kl 11.10    Innledning ved partiledelsen om KrFs politiske prioriteringer (15 min)

               Innledning ved partileder Knut Arild Hareide (20 min)

               Innledning ved 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad (20 min)

               Innledning ved parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan (10 min)

Kl 12.15    Debatt

Kl 13.00    Lunsj

Kl 14.00    Debatten fortsetter

Kl 16.30    Pause

Kl 17.00    Debatten fortsetter

Kl 18.30    Slutt