16.10.2018 12:51 Tilbake til nyheter

KrFs ekstraordinære landsmøte 2018

1. oktober ble det innkalt til ekstraordinært landsmøte i Kristelig Folkeparti 2. november 2018 etter at landsstyret 28. september vedtok at samarbeidsspørsmålet skulle behandles på ekstraordinært landsmøte. Her finner du sakspapirer, innlegg og vedtak på landsmøtet.
Plakat med teksten "velkommen til ekstraordinært landsmøte"

Flertallet i KrFs landsmøte, fattet følgende vedtak om regjeringssamarbeid:

"KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti. For å få mest mulig gjennomslag for vår politikk gir landsmøtet stortingsgruppen handlingsrom til først å søke mulighetene for å kunne gå inn i Solberg-regjeringen bestående av Høyre, FrP og Venstre. KrFs stortingsgruppe gis, i samråd med landsstyret, fullmakt til å håndtere resultatet av samtalene i tråd med de politiske prioriteringene partiet har satt."

 

 

Last ned sakspapirene til landsmøtet (PDF, 569 kB). Som vedlegg i dokumentet ligger begrunnelsen for forslag til vedtak om samarbeidsspørsmåletet, signert innlederne under. Disse finner du også under

Link til innkallingen

Last ned delegatantall (PDF, 80 kB)