20.06.2017 11:21 Tilbake til nyheter

KrF vil ha alkolås i alle biler

- Alkolås redder liv. I ulykker hvor alkohol er involvert, kunne alkolås ha stoppet 63 prosent av dødsulykkene. Når man vet at promillekjøring er en av de viktigste risikofaktorene i vegtrafikken, er ikke politikontroll og opplysningsvirksomhet nok alene, sier Hans Fredrik Grøvan, samferdselspolitisk talsmann i KrF.
Foto: Daniel Mork FlipFilm/KrF
Foto: Daniel Mork FlipFilm/KrF

Stortinget har allerede bestemt at buss og taxi skal ha alkolås. I dag fremmer KrF et representantforslag i Stortinget om at også nye privatbiler skal ha alkolås installert.

- Vi ber regjeringen utarbeide regelverk som sikrer at alle nye motoriserte norskregistrerte kjøretøy som ferdes på veiene i Norge har alkolås installert, sier Grøvan. Han opplyser at det tas høyde for en nødvendig overgangsperiode slik at ordningen kan fases inn over tid.

- KrF vil ha en tryggere og sikrere veitrafikk hvor farlige sjåfører lukes ut. Da er alkolås ett av flere tiltak. Alkolås er en effektiv metode for å fjerne alkoholpåvirkede sjåfører fra trafikken, sjåfører som er en fare både for seg selv og andre, sier Grøvan.

Grøvan viser til at promillekjøring er en av de viktigste risikofaktorene i vegtrafikken her i landet. Grøvan mener alkolås vil være et godt supplement som vil bety mye for sikkerheten til alle som ferdes på veien.  

- Vi må ta sikkerhet på alvor, derfor foreslår vi tiltak vi vet virker, avslutter Grøvan.

 

Forslaget behandles av Stortinget til høsten.