10.08.2017 09:09 Tilbake til nyheter

KrF på Arendalsuka - se programmet her

Arendalsuka er i gang og i dag klokken 17:30 skal KrF ha sin partitime på Kanalplassen i Arendal. Der får du god musikk, noe å spise og du kan høre våre politikere fra scenen fortelle om det som er viktig for KrF. Velkommen!
13439175_10153724638521373_7132681539522113997_n
Nedenfor er listen over hvilke debatter KrF-politikere skal delta i gjennom uken. 

Mandag 14. august

11.00-13.00      
KrF-politiker: Hans Fredrik Grøvan    
Tema: Nullutslippsbiler
https://arendalsuka.no/event/user-view/4247

12.00-14.00      
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad
Tema: Inkludering i arbeidslivet
https://arendalsuka.no/event/user-view/4448

12.30-14.00      
KrF-politiker: Sturla Henriksbø           
Oppdatert mandat for SPU
https://arendalsuka.no/event/user-view/4437

13.00-14.30      
KrF-politiker: Lars B. Salvesen
Tema: Urbanisering og distrikter             
https://arendalsuka.no/event/user-view/5212

14.00-16.00      
KrF-politiker: Lars B. Salvesen             
Tema: Sirkulær industri og gjenbruk             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4860

14.30-15.30      
KrF-politiker: Jarle Aa. Tollaksen        
Tema: Jenters rettigheter og bærekraftsmål 5             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4899

14.30-16.00      
KrF-politiker: Sturla Henriksbø           
Tema: Seksuell helse i utviklingsland             
https://arendalsuka.no/event/user-view/5137

15.30-17.00      
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema:Fornybar kraft og grønn vekst             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4764

17.00-18.00      
KrF-politiker: Hilde Frafjord Johnson
Tema: Norsk utenrikspolitikk i en urolig verden
https://arendalsuka.no/event/user-view/4046

18.00-19.00      
KrF-politiker: Jarle Aa. Tollaksen        
Tema: Jakten på kristenvelgerne             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4934

19.00-20.00      
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema: Bærekraftig nullutslippssamfunn             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4779

21.30-23.00      
KrF-politiker: Knut Arild Hareide        
Tema: Partilederdebatten (sendes på NRK)             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4102

 

Tirsdag 15. august

8.00-10.00        
KrF-politiker: Hilde Frafjord Johnson 
Utviklingspolitikk                         
https://arendalsuka.no/event/user-view/4506

8.30-10.00        
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema:Vold mot kvinner                        
https://arendalsuka.no/event/user-view/4242

8.30-10.30        
KrF-politiker: Tove W. Haugland        
Tema: Genmodifisert mat og fôr             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4248

8.30-11.00        
KrF-politiker: Hans Fredrik Grøvan    
Tema: Jernbanepolitikk                         
https://arendalsuka.no/event/user-view/4696

10.00-11.30      
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema: Ny tros- og livssynslov                
https://arendalsuka.no/event/user-view/4154

10.15-11.45      
KrF-politiker: Geir Sigbjørn Toskedal 
Tema: Demokrati og valgdeltakelse             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4667

11.30-13.00      
KrF-politiker: Anders Tyvand               
Tema: Skolen og barn med funksjonsnedsettelser 
https://arendalsuka.no/event/user-view/4342

11.30-13.30      
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema: Humanitære utfordringer i Norge             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4681

12.00-12.50      
KrF-politiker: Hilde Frafjord Johnson 
Tema: Flyktningkonvensjonen              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4244

12.00-14.30      
KrF-politiker: Hans Fredrik Grøvan    
Tema: Transport, klima og miljø             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4286

13.00-14.30      
KrF-politiker: Geir Sigbjørn Toskedal 
Tema: Forvaltning av bygg og infrastruktur             
https://arendalsuka.no/event/user-view/5008

13.00-15.00      
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema: Rettssak-rollespill                       
https://arendalsuka.no/event/user-view/4138

15.00-16.00      
KrF-politiker: Olaug Bollestad             
Tema: Grønne, bærekraftige byer             
https://arendalsuka.no/event/user-view/5046

15.00-16.30      
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold 
Tema: Museumspolitikk                     
https://arendalsuka.no/event/user-view/4963

16.00-17.30      
KrF-politiker: Hans Fredrik Grøvan    
Havner og havnestrategi             
https://arendalsuka.no/event/user-view/5015

16.00-17.30      
KrF-politiker: Anders Tyvand               
Tema: Skolepolitikk                                 
https://arendalsuka.no/event/user-view/4105

17.30-19.30      
KrF-politiker: Hilde Frafjord Johnson 
Utviklingspolitikk                         
https://arendalsuka.no/event/user-view/4992

18.00-19.00      
KrF-politiker: Erik Lunde                       
Menneskesyn og bioteknologi          
https://arendalsuka.no/event/user-view/4945

18.00-20.00      
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold 
Tema: Kulturpolitikk
https://arendalsuka.no/event/user-view/4106

20.00-22.00      
KrF-politiker: Mona Høvset                 
Tema: Kommunikasjonsstrategi             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4090

 

Onsdag 16. august

8.00-9.45          
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema: Garantifond fornybar energi             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4694

9.00-11.00        
KrF-politiker: Olaug Bollestad             
Tema:Pasientrettigheter                       
https://arendalsuka.no/event/user-view/4258

11.00-12.15      
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold 
Tema: Funksjonshemmedes rettigheter             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4185

10.30-12.30      
KrF-politiker: Geir Sigbjørn Toskedal 
Tema: Byggenæringen og det grønne skiftet             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4856

11.30-13.00      
KrF-politiker: Martine Tønnessen      
Tema: Marin forsøpling                         
https://arendalsuka.no/event/user-view/4882

13.00-13.40      
KrF-politiker: Hans Fredrik Grøvan    
Tema: Barnas Transportplan                
https://arendalsuka.no/event/user-view/4303

13.30-14.50     
KrF-politiker: Olaug Bollestad             
Tema: Prioritering i kommunehelsetjenesten             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4745

14.00-16.00
KrF-politiker: Ingebjørg Berstad Torp
Tema: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
https://arendalsuka.no/event/user-view/4027

14.30-16.00      
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold 
Tema: Kompetanse for barnehagelærere             
https://arendalsuka.no/event/user-view/5035

16.00-17.30      
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema: Politireformen                             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4861

17.30-18.30      
KrFs partitime på Kanalplassen!                                         
https://arendalsuka.no/event/user-view/4309

17.00-18.30      
KrF-politiker: Geir Sigbjørn Toskedal 
Tema: Eldrepolitikk                                 
https://arendalsuka.no/event/user-view/4273

18.00-19.30      
KrF-politiker: Olaug Bollestad             
Tema: Sorteringssamfunnet                 
https://arendalsuka.no/event/user-view/4972

18.00-20.00      
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold 
Tema: Likestilling                                     
https://arendalsuka.no/event/user-view/5103

21.00-23.15      
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad       
Tema: Svart økonomi                             
https://arendalsuka.no/event/user-view/4205

 

Torsdag 17. august

8.30-10.00        
KrF-politiker: Olaug Bollestad              
Tema: Mangel på sykepleiere                 
https://arendalsuka.no/event/user-view/4427

10.00-11.45
KrF-politiker: Geir Jørgen BekkevoldTema: Barns øyehelse
https://arendalsuka.no/event/user-view/4942

10.30-12.00       
KrF-politiker: Hilde Frafjord Johnson  
Tema: Global ulikhet                                 
https://arendalsuka.no/event/user-view/5545

10.30-12.00       
KrF-politiker: Olaug Bollestad              
Tema: Ventelister og sykehusprioriteringer              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4568

12.00-12.30       
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold  
Tema: Barn og unges utfordringer              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4363

13.00-14.00
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold  
Tema: Mediepolitikk og journalistikk              
https://arendalsuka.no/event/user-view/5086

13.00-15.00       
KrF-politiker: Olaug Bollestad              
Tema: Helsepolitikk                                   
https://arendalsuka.no/event/user-view/4111

15.30-17.00       
KrF-politiker: Olaug Bollestad              
Tema: Prioritering av MS-pasienter              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4631

16.30-18.00       
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad        
Tema: Økonomi og arbeidsledighet              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4112

17.00-19.00KrF-politiker: Hans Fredrik Grøvan
Tema: Utviklingen i drivstoffteknologi
https://arendalsuka.no/event/user-view/4000

17.00-20.00       
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold  
Tema: Kulturloven og arrangørkompetanse              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4422

19.30-21.00       
KrF-politiker: Kjell Ingolf Ropstad        
Tema: Folkets spørretime                        
https://arendalsuka.no/event/user-view/4124

 

Fredag 18. august

9.00-11.00         
KrF-politiker: Olaug Bollestad              
Tema: Private aktører i velferden              
https://arendalsuka.no/event/user-view/5110

12.00-13.00       
KrF-politiker: Ida Lindtveit Røse          
Tema: Fremtidens yrker og teknologiutvikling              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4824

13.00-14.30       
KrF-politiker: Geir Jørgen Bekkevold  
Tema: Kunst- og kulturpolitikk                
https://arendalsuka.no/event/user-view/4253

14.00-16.00       
KrF-politiker: Olaug Bollestad              
Tema: Behandling av ME-pasienter              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4130

19.00-20.30       
KrF-politiker: Ida Lindtveit Røse          
Ungdomspartilederdebatten              
https://arendalsuka.no/event/user-view/4114