22.05.2018 13:18 Tilbake til nyheter

KrF-gjennomslag for evaluering av seksårsreformen

- Skolen må tilpasse seg barnas måte å lære på. Vi trenger kunnskap om hvordan seksåringen har det i skolen og hva som må endres for å bedre ivareta barna våre. Jeg er glad for at et samlet storting støtter KrFs forslag om en evaluering av seksårsreformen, sier KrFs skolepolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan.
Fotograf: Gunnhild Sørås
Fotograf: Gunnhild Sørås

- Det er over 20 år siden seksåringene ble tatt inn i norsk skole. På tross av dette er en av de største reformene i nyere historie har dette ikke blitt evaluert og vi vet lite om hvilke konsekvenser dette har for barnas læring, utvikling og trivsel, sier Grøvan.

Det pågår nå et arbeid med å fornye læreplanverket som skal være ferdig i 2020. For å unngå at det må gjøres større endringer i dette raskt etter det er innført har det vært viktig for KrF at første steg i kunnskapsinnhentingen og evalueringen må gjøres raskt slik at den kan få påvirkning på fagfornyelsen, som legger føringene for læringsmål og hvordan undervisningen organiseres.

- Stortinget er nå enige om at evaluering og kunnskapsinnhenting skal gjøres i to omganger. Først skal det utarbeides en kunnskapsoversikt om forskning på de yngste barna som skal brukes i arbeidet med fagfornyelsen. Så skal det gjennomføres en ekstern evaluering av forholdet mellom intensjonene og prinsippene som lå til grunn for at seksåringene ble tatt inn i skolen og innhentes mer kunnskap om hvordan seksåringen ivaretas i skolen i dag. Disse to arbeidene vil være svært viktig for å sikre en skole som er tilpasset barna og hva som er best for dem, sier Grøvan.

- KrF mener det er på høy tid at det gjøres et systematisk arbeid på dette, og at det i etterkant raskt gjøres endring i skolehverdagen til de yngste barna. Vi har mange forslag vi vil jobbe videre med som skal sikre en skole på barnas premisser og ikke motsatt, avslutter Grøvan.