15.03.2016 10:30 Tilbake til nyheter

Forslag til nytt stortingsprogram

Kristendemokratiets fem svar for fremtiden: Her kan du lese programkomiteens forslag til stortingsprogram for KrF 2017-2021.
Dagrun Eriksen_foto_Agnete Brun
Programkomiteens leder Dagrun Eriksen presenterte programkomiteens forslag til nytt stortingsprogram for KrF klokken 10.30 i dag 15. mars.

KrFs programkomité presenterte i dag sitt førsteutkast til program for neste stortingsperiode.

- Vi har tatt utgangspunkt i det vi ser som fem store utfordringer for vårt samfunn i tiden som kommer, og prøver å vise hvordan kristendemokratiet har de beste svarene på disse utfordringene, sier programkomiteens leder Dagrun Eriksen.

De fem områdene komiteen peker på er:

  • Likeverdssamfunnet
  • Sterkere fellesskap
  • Velferdssamfunnet
  • Fremtidsrettet forvalterskap
  • Det felles beste i verden

På denne måten vil programkomiteen synliggjøre hvordan KrFs ulike politiske løsninger bidrar til å skape et bedre samfunn i tråd med gode kristendemokratiske verdier og prinsipper.

Omfattende høringsprosess

- Her ligger det mye gjenkjennbar KrF-politikk med forslag vi fortsatt ikke har fått gjennomført, men vi har også forsøkt å tenke litt nytt på en del områder. Nå ser jeg veldig frem til at vi sammen skal ha en god og konstruktiv runde med diskusjoner og politisk verkstedsarbeid i KrFs partiorganisasjon i månedene fremover, sier Eriksen.

Hun forklarer at noe av hensikten med en omfattende høringsprosess er å prøve ut nye politiske løsninger på partiorganisasjonen før de eventuelt vedtas. Noen steder i programforslaget vil man også finne at komiteen har lagt inn to alternative formuleringer for å stimulere til politisk diskusjon i partiet.

- Nå skal partidemokratiet virke, og sammen skal vi lage et slagkraftig program som vi kan gå til valg på i 2017!

Fakta – Videre prosess

Fristen for innspill og endringsforslag i første høringsrunde er satt til 20. juni. I første høringsrunde kan både fylkeslag, lokallag og andre organer i partiet komme med innspill og endringsforslag. Disse går da tilbake til programkomiteen som på bakgrunn av innspillene i denne runden fremmer sitt andreutkast til program i løpet av oktober 2016. Dette danner grunnlaget for den siste høringen, som går til de instanser i partiet som har delegasjoner på landsmøtet. Det er landsstyret i mars 2017 som innstiller overfor landsmøtet. Programmet skal endelig vedtas på partiets landsmøte i april 2017.

Les hele programforslaget her.

 

Mediaomtale av noen av forslagene:

 

Nedenfor finnes også endringsforslagsskjema som de ulike partiorganene i KrF skal bruke til å gi sine innspill og endringsforslag til programkomiteen. Partiorganer i KrF  bruke dette skjemaet for å levere sine innspill. Ferdig utfylt skjema sendes til ekj@krf.no.

Dersom du ikke er aktiv i KrF, men likevel ønsker å gi oss dine innspill, tar vi også gjerne imot disse. Da kan du benytte nettskjemaet som du finner her, eller sende en e-post til program@krf.no.

Vedlegg