03.02.2018 14:19 Tilbake til nyheter

Høring: Etiske retningslinjer i KrF

Sentralstyret i KrF vedtok i sitt møte 2. februar å sende ut to sett med etiske retningslinjer for KrF på høring i partiorganisasjonen. Her finner du høringsdokumentene og forslag til nye etiske retningslinjer.

Her kan du lese høringsbrevet som er gått ut og forklarer prosessen og dokumentene.

Høringsdokument 1 er Etiske retningslinjer for tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i KrF  (trykk på lenken) 

Høringsdokument 2 er Etiske retningslinjer for KrF som virksomhet (trykk på lenken). 

 

I tillegg sendes to vedlegg, som ikke er gjenstand for høring:

 

Høringsinstanser er KrFs fylkeslag, KrFs stortingsgruppe, KrFU nasjonalt og KrF Kvinner nasjonalt. KrFs fylkeslag bes sende ut de etiske retningslinjene til lokallagene i eget fylke og koordinere forslag som kommer fra dem, slik at hvert fylke kommenterer samlet.

Høringsfrist: 10. mars 2018

Vedlegg