15.04.2015 10:01 Tilbake til nyheter

Enighet om veireform

En reform som vil gi raskere utbygging og mer vei for pengene, sier transportpolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan (KrF) om enigheten mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om ny veipolitikk.
Hans Fredrik Grøvan

KrF har blitt enige med Høyre, Frp og Venstre om en helhetlig veireform. Et nytt veiselskap får helhetlig ansvar for kvalitet og kvalitetssikring, fra planlegging til drift og vedlikehold av ferdig vei.

I tillegg til etableringen av et eget utbyggingsselskap, skal OPS (offentlig-privat samarbeid) rendyrkes som gjennomføringsstrategi.

-Norsk veiutbygging har hatt for mange oppstykkede prosjekter og manglet forutsigbar finansiering. Enigheten mellom samarbedspartiene er et første skritt mot et mer moderne og sammenhengende veinett, sier Grøvan.

Det nye veiselskapet får i oppgave å bygge ut deler av hovedveinettet. Oppstartporteføljen, det vi si de veiene som selskapet skal bygge ut i første omgang, er valgt ut med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Oppstartporteføljen skal bygges ut senest innen 20 år og med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner. Den består av uutbygde prosjekter på disse strekningene:

    E39 Lyngdal - Ålgård
    E18/E39 Kristiansand - Lyngdal
    E18 Langangen - Grimstad
    E6 Kolomoen - Moelv
    E6 Moelv - Ensby
    E6 Ulsberg - Melhus
    E6 Ranheim - Åsen


-Jeg er særlig glad for at KrF fikk gjennomslag for at E39 mellom Lyngdal og helt frem til Ålgård skal være med fra start. Det var en forutsetning for at KrF at dette prosjektet skulle være med fra start, og jeg er glad for at de andre partiene støttet oss i dette, sier Grøvan.


Forutsigbar finansiering
Selskapets utbygging av oppstartsporteføljen skal finansieres med statlige midler og bompenger. Selskapet kan også ta opp kortsiktige lån fra staten, og bompengeselskaper kan ta opp lån og stille midler til disposisjon for selskapet. Selskapet vil få forutsigbar finansiering garantert av staten gjennom årlige fullmakter, slik at selskapet kan inngå utbyggingskontrakter. Bompengeandelen av utbyggingskostnadene for oppstartporteføljen vil bli på samme nivå som det er lagt opp til i Nasjonal transportplan 2014-2023.