29.03.2016 10:51 Tilbake til nyheter

Dagrun Eriksen og Hans Olav Syversen tar over

Knut Arild Hareide går nå ut i pappapermisjon, og resten av stortingssesjonen overtar 1. nestleder Dagrun Eriksen som partileder og Hans Olav Syversen som parlamentarisk leder .
Hareide, Eriksen og Syvertsen

- Dette gleder jeg meg til. KrFs posisjon i sentrum av norsk politikk vil være sentral i viktige saker for landet vårt i tiden fremover. Den internasjonale situasjonen vil prege alt vårt arbeid. I tillegg vil den viktigste jobben være omstilling og kamp mot arbeidsledighet. KrF vil være den beste samarbeidspartneren til samfunnsbyggende næringslivsledere fremover, sier Dagrun Eriksen.

I stortingsgruppa tar Hans Olav Syversen over som fungerende parlamentarisk leder i samme periode. Line Henriette Hjemdal går inn som fungerende nestleder i stortingsgruppa.
Vararepresentant Astrid Aarhus Byrknes kommer inn som stortingsrepresentant fra Hordaland KrF i Knut Arild Hareides fravær.